I Punk Fest Bałtów – patronat kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”, 8-9.07.2017.