RATYFIKUJMY KONWENCJĘ I PROTOKÓŁ O WALCE Z RASIZMEM W CYBERPRZESTRZENI

Nie można akceptować bezkarnego poniżania ludzkiej godności, propagowania nienawiści, rasizmu i agresji ani w internecie, ani na stadionach, ani w żadnej innej przestrzeni publicznej.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” wzywa polskie władze do ratyfikowania Konwencji w sprawie zwalczania przestępstw kryminalnych w cyberprzestrzeni wraz z Protokołem dodatkowym o zwalczaniu rasizmu. Polska podpisała protokół w 2003 r., ale do tej pory nie ratyfikowała dokumentu.

Protokół dodatkowy rozszerza zakres Konwencji w celu objęcia nią przestępstw szerzenia rasizmu i ksenofobii popełnianych w Internecie. Wzmacnia współpracę państw członkowskich Rady Europy w tym zakresie. Protokół definiuje również, czym są materiały o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w cyberprzestrzeni, a także wzywa władze do penalizacji ich rozpowszechniania, szerzenia gróźb i oszczerstw o podobnym wydźwięku oraz zaprzeczania, pomniejszania, akceptowania lub usprawiedliwiania zbrodni ludobójstwa lub przestępstw przeciwko ludzkości.

Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji Rady Europy (ECRI) w ostatnim raporcie (z czerwca 2010 roku) poświęconym Polsce zauważa, że „rasizm w internecie wzrasta w Polsce”.

WIĘCEJ INFORMACJI

ZOBACZ FILMY

W NOWY ROK Z RATYFIKOWANĄ KONWENCJĄ O WALCE Z RASIZMEM

 

Z przyjemnością informujemy, że Konwencja wraz z Protokołem została ratyfikowana!
Dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy!