WYNIKI KONKURSU NA ESEJ DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI

16 listopada 2022

W Międzynarodowym Dniu Tolerancji ogłaszamy wyniki konkursu na esej zorganizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Czarnem we współpracy ze Stowarzyszeniem „NIGDY WIĘCEJ”.

Problematyka konkursu była związana z wojną w Ukrainie. Przy wyborze najlepszych prac istotne były dla nas podejmowane przez autorów empatyczne próby, by zrozumieć sytuację, w jakiej znaleźli się uchodźcy.

Gratulujemy autorom trzech zwycięskich esejów: p. Mariuszowi, p. Szymonowi i p. Arturowi. Wyróżniliśmy też dwie prace: napisane przez p. Rafała i p. Karola. Przekazujemy gratulacje wszystkim uczestnikom i dziękujemy za udział w konkursie!

Składamy serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę p. Piotrowi Balcerowiczowi, wychowawcy i pedagogowi z Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Czarnem, a także dyrekcji ZK w Czarnem.

A oto fragmenty najlepszych prac:

I miejsce: „Wydarzenia z początku tego roku spowodowały masowy napływ do naszego kraju ludzi, którzy w mgnieniu oka stracili wszystko. Spokój ducha, codzienność, w której żyli, wolną ojczyznę, a niektórzy nawet bliskich. […] Do budowy dobrych relacji może przyczynić się pomoc w znalezieniu miejsca zatrudnienia tak, aby osoby przyjezdne mogły się usamodzielnić i wieść życie na własnych zasadach. Najważniejszą zasadą pomagania jest zgodność z potrzebami, dlatego warto słuchać naszych gości i pozwolić im komunikować swoje trudności. […] Dobrym pomysłem może okazać się wprowadzenie w sklepach etykiet, które będą zrozumiałe dla osób z Ukrainy” (Mariusz).

II miejsce: „Pierwszym krokiem do okazania wsparcia jest zapewnienie bezpieczeństwa i chęć budowania dobrych relacji, w których podstawą jest wzajemny szacunek i próba zrozumienia. W kontaktach z uchodźcami niezbędne jest wykazanie się delikatnością i taktem. Utrudnieniem może być bariera językowa, ale kiedy obie strony mówią powoli i posługują się językiem emocji i gestami, wiele treści staje się zrozumiałych. […] Sytuacja na Ukrainie daje obywatelom reszty krajów szanse na bycie lepszymi ludźmi. Poczucie solidarności czyni człowieka silnym i wartościowym, a szacunek i tolerancja czynią pokój możliwym” (Szymon).

III miejsce: „«Nigdy więcej wojny» – to zdanie z pewnością powtórzył każdy człowiek chociaż raz w życiu. A więc co trzeba zrobić, żeby tak było? Trzeba zmienić sposób myślenia na bardziej pozytywny, ale przede wszystkim musimy pozbyć się tego, co w nas najgorsze, czyli nienawiści. Bądźmy dobrzy dla siebie nawzajem i szanujmy się, a to wszystko będzie zmieniało świat na lepsze” (Artur).

I wyróżnienie: „Nasza postawa jest jedną z tych, które są fundamentem społeczeństwa otwartego i państwa demokratycznego, które uznaje istnienie odmienności, jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, wierzeń, obyczajów. Rodziny katolickie pomagają rodzinom prawosławnym” (Rafał).

II wyróżnienie: „Od początku wojny polskie granice przekroczyło ponad 7 milionów osób, w większości matek z dziećmi, często też z pupilami: psami, kotami itp. Historia naszych narodów w wielu przypadkach mieniła się czarnymi barwami, lecz właśnie nadszedł czas, w którym warto […] budować nowy rozdział” (Karol).

 

WYNIKI KONKURSU NA ESEJ DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI