EWA BEYNAR CZECZOTT „MÓJ OJCIEC, PAWEŁ JASIENICA” – PATRONAT REDAKCJI „NIGDY WIĘCEJ”

Wydawnictwo MG

15 października 2018 r.

Redakcja magazynu „NIGDY WIĘCEJ” objęła patronatem książkę Ewy Beynar-Czeczott pt. „Mój ojciec, Paweł Jasienica”. Pozycja ta ukaże się nakładem Wydawnictwa MG.

Notka od wydawcy:

„Fascynujące losy Pawła Jasienicy, a właściwie Leona Beynara, mogłyby stać się kanwą nie jednej, ale wielu książek. Przedwojenne Grodno i Wilno, pasje turystyczne realizowane w Klubie Włóczęgów z takimi znakomitościami jak Czesław Miłosz. Po wybuchu wojny konspiracja i przynależność do Związku Walki Zbrojnej, tajny Uniwersytet Powszechny organizowany wraz ze Stanisławem Stommą, następnie walka zbrojna w AK i w brygadzie Zygmunta Szendzielarza, czyli majora «Łupaszki». A potem równie burzliwe losy w PRL pod czujnym okiem bezpieki. Może właśnie tak intensywne doświadczanie wydarzeń historycznych spowodowało, że Paweł Jasienica stał się jednym z najlepszych pisarzy zajmujących się polską historią. Ewa Beynar, córka Pawła Jasienicy, zebrała w niniejszej książce mnóstwo faktów, a także opowieści rodzinnych. Swoiste podsumowanie życia ojca napisały dokumenty, do których dotarła przez IPN”.

Komentarz Arkadiusza Kierysa:

„Jasienica krytykował polski egocentryzm, myślenie o sprawach europejskich i światowych z perspektywy prowincjonalnych opłotków; zarówno my nie jesteśmy pępkiem świata, jak i sprawy nam bliskie i drogie nikogo na świecie nie obchodzą. Wnioski takie nie są wbrew rozpowszechnionym mniemaniom odstępstwem od wymogów patriotyzmu, całkiem odwrotnie – właśnie obowiązek patriotyczny każe patrzeć prawdzie w oczy, bez względu na to, jaka ona jest. Przede wszystkim należy zapomnieć o mrzonkach mocarstwowości, o trzymaniu kogokolwiek za mordę, tym bardziej, że brakuje nam jakichkolwiek danych, by kiedykolwiek mocarstwem politycznym zostać”.

EWA BEYNAR CZECZOTT „MÓJ OJCIEC, PAWEŁ JASIENICA” – PATRONAT REDAKCJI „NIGDY WIĘCEJ”