I OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI „OD ŚRODKA”

1 października 2018 – 29 marca 2019

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” objęło honorowym patronatem I Ogólnopolski Konkurs dla Osób Pozbawionych Wolności „Od Środka” zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”. Temat konkursu to: „Co powiedziałbyś dziś człowiekowi, którego kiedyś skrzywdziłeś?”. Nadesłane prace oceniać będą także przedstawiciele Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, którzy znajdują się w składzie jury.

„Zadaniem nadrzędnym powtórnej socjalizacji sprawców przestępstw jest ich wewnętrzna przemiana polegająca na zmianie sposobu postrzegania siebie, czynu, który się popełniło i rewizja przyszłych celów w życiu. Skazany, który w wyniku własnych przemyśleń, połączonych z oddziaływaniami penitencjarnymi, zaczyna rozumieć skalę zła, które uczynił – może w konsekwencji odczuwać silną potrzebę wewnętrznego oczyszczenia się. Powiedzenia światu, pokrzywdzonemu, rodzinie: przepraszam, wyrażając tym samym wolę pogodzenia się ze społeczeństwem, powrotu w jego ramy, przyznania się do winy.

Konkurs stwarza taką możliwość i docelowo może spotkać się z pozytywnym odbiorem społecznym, a co za tym idzie, przyczynić się do zmniejszenia zjawiska recydywy powodowanej przecież także społeczną stygmatyzacją ludzi skazanych”.

Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem jednostek penitencjarnych i za zgodą Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Wniosek o przystąpienie do programu „Interwencja i Wsparcie w Prawidłowym Powrocie do Społeczeństwa Osób Skazanych”