KONFERENCJA „MOWA NIENAWIŚCI – OPÓR I PRZECIWDZIAŁANIE” POD PATRONATEM STOWARZYSZENIA „NIGDY WIĘCEJ”

10 grudnia 2018

Uniwersytet Warszawski

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” objęło patronatem konferencję „Mowa nienawiści – opór i przeciwdziałanie”, która odbędzie się w Kolegium Artes Liberales UW (ul. Dobra 72). Wydarzenie to jest organizowane w ramach projektu badawczego: „Kontrpubliczności atakowanych innych. Mowa nienawiści i strategie oporu we współczesnej Polsce”.

Informacja od organizatorów:

„Nasz projekt jest próbą odpowiedzi na pytanie o skuteczność mowy nienawiści oraz możliwości reagowania na nią w sposób odpierający zakładane w niej poniżenie i uprzedmiotowienie oponenta czy oponentki. Jest to więc przede wszystkim badanie strategii i form oporu wobec artykułowanej w mowie bezpośredniej, mediach czy debacie publicznej nienawiści. 

W naszym badaniu sprawdziliśmy, jakie formy oporu wobec mowy nienawiści obecne są w działaniach artystek i artystów, działaczek i działaczy organizacji pozarządowych oraz prawniczek i prawników. Planowaliśmy również rozmowy z przedstawicielkami i przedstawicielami policji i prokuratury, niemniej nasz projekt jest bardzo krótki, i okazało się to niemożliwe. Podczas konferencji chcemy podzielić się wynikami badań oraz zaproponować dyskusję nad oporem wobec mowy nienawiści, jego głównymi strategiami i warunkami skuteczności”. 

KONFERENCJA „MOWA NIENAWIŚCI – OPÓR I PRZECIWDZIAŁANIE” POD PATRONATEM STOWARZYSZENIA „NIGDY WIĘCEJ”