OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „PODLASIE W OBIEKTYWIE”

6 sierpnia – 15 października 2019

Hajnówka

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” objęło patronatem ogólnopolski konkurs fotograficzny „Podlasie w obiektywie” im. Wiktora Wołkowa organizowany przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Tematem konkursu jest Podlasie – z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, całą mozaiką kulturową. Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości. Konkurs ma charakter otwarty: mogą wziąć w nim udział mieszkańcy wszystkich województw, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy.

Fotografie ocenia jury powołane spośród fotografików i artystów województwa podlaskiego. Prace na konkurs należy zgłaszać do 15 października 2019 roku. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa planowana jest na grudzień. Wystawa prezentowana będzie w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ponieważ stanowi doskonałe dopełnienie wystaw etnograficznych. Później zaś będzie „wędrować” po Podlasiu, między innymi trafi do Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Narewki, Kleszczel i Białowieży.

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „PODLASIE W OBIEKTYWIE”