„POLSKA DLA WSZYSTKICH!” – MARSZ ANTYFASZYSTOWSKI W KRAKOWIE

15 grudnia 2019

Kraków

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” zostało współorganizatorem marszu antyfaszystowskiego pod hasłem „Polska jest dla wszystkich!”.

16 XII 1922 nacjonalista Eligiusz Niewiadomski zamordował pierwszego prezydenta RP, Gabriela Narutowicza. Od trzech lat, przypominając o tym wydarzeniu, w połowie grudnia maszerujemy, żeby pokazać, że nie ma zgody na podżeganie do nienawiści w życiu publicznym.

Chcemy Polski, w której każdy będzie czuł się u siebie. Nie ma ludzi gorszych i lepszych, Polska jest dla wszystkich! Pokażmy to, wspólnie maszerując przez Kraków.

Wielu organizatorów, różne środowiska, niezależnie od narodowości, wieku, płci, zdrowia, sprawności, orientacji, poglądów politycznych lub innych dzielących kategorii – idziemy razem!

„POLSKA DLA WSZYSTKICH!” – MARSZ ANTYFASZYSTOWSKI W KRAKOWIE