PROJEKT COEXEAST

13-20 marca 2013 r.

Bielsko-Biała

http://www.smitcreator.jimdo.com/

W dniach 13-20 marca w Bielsku-Białej w ramach projektu „CoexEast” odbędzie się szereg imprez zorganizowanych przez krakowskie Stowarzyszenie Młodzieżowych Inicjatyw Twórczych „Creator”. Ich tematem przewodnim będzie przeciwdziałanie dyskryminacji i ksenofobii, budowanie solidnych podstaw komunikacji między liderami lokalnych społeczeństw oraz zbliżenie między przedstawicielami nowych krajów Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na kraje Europy Wschodniej, Bałkany oraz rejon Kaukazu, które są miejscem spotkań kultur, religii i cywilizacji. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” objęło to wydarzenie patronatem. Zapraszamy!

PROJEKT COEXEAST