81. Z. Białas: Nebraska [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2016.
82.

R. Biedroń: Raport roczny Roberta Biedronia Posła RP za okres od 8 listopada 2011 r. do 8 listopada 2012. Warszawa, Wydawnictwo Poselskie, 2012.

83. A. Bíró-Nagy, G. Győri, T. Kadlót: Populism, the new zeitgeist? The situation of European populist parties in 2015. Budapeszt [Węgry], Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015.
84. M. Bobako: Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017.
85.

P. Brannigan: Dave Grohl. This is a call. Oto moje powołanie. Tłum. A. Machura, E. Magiera, M. Kuflewicz. Kraków, Wydawnictwo Sine Qua Non, 2013.

86.

Bridging Cultures and Identities 11 – 15 November in Cyprus. W: UNITED Conference Report. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2006.

87. Ch. Brontë: Sekret [patronat Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. P. Braiter. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2015.
88.

Brunatna Księga 2009-2010 [reklama Brunatnej Księgi 2009-2010]. „Krytyka Polityczna”, nr 27-28, 2011.

89.

Brunatna Księga 2009-2010 [reklama Brunatnej Księgi 2009-2010]. „Midrasz”, 07-08.2011.

90. Calendar of Internationalism [zdjęcie promujące kampanię „NIGDY WIĘCEJ nazizmu na Allegro”]. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 06.2010.
91.

Calendar of Internationalism. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 10.2011.

92.

Calendar of Internationalism. Open your mind. Speak out against racism. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 03.2012.

93.

Calendar of Internationalism. Number 100. Caring your activism since 1992. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 10.2012.

94.

Campaigning Against Racism A Week Of Week – Wide Action. W: UEFA Direct, 11.2002.

95.

Campaigning in Poland. W: FARE. Football Against Racism in Europe 5th Anniversary of the FARE network. 2004.

96.

E. Chabros, G. Kmita „Patyczak”: Graffiti w PRL [scenariusz komiksu: Marcin „Martin Eden” Kornak]. Wrocław, Instytut Pamięci Narodowej, 2011.

97. J. M. Chmielewska: Sukienka z mgieł [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2013.
98.

Choosing Right? European Conference Agains New Right-Wing Extremism. 23 – 27 June 2004 Zittau [Germany]. UNITED for Intercultural Action.

99.

Ch. P. A.: The tolerance is not the choice – it is the necessity. W: Roots Project Biulletin, 2007.

100.

Civil Dialogue and Social Policy in an Enlarged European Union. Budapest, 23 – 24 June 2003. European Commission, 10.2003.

Suma artykułów w kategorii: 652