1. D. Palinowski: Zakazany owoc i bracia Kowalscy w jednym [przedruk rysunków z magazynu „NIGDY WIĘCEJ” nr 8]. Warszawa, Wyd. Kultura Gniewu, 2010.  
2. R. Pankowski: How best to respond to the rise of populist extremism. W: Conference Reader: Reflections, Assessments, Proposals. ECTR Round Table, Monte Carlo, 5-7 March 2018. Bruksela [Belgia], Europejska Rada ds. Tolerancji i Pojednania (ECTR), 2018.
3. R. Pankowski: Internet hate propaganda In Poland. W: Hate on the Net. Promoting telerance by means of [Media] education. Papers from the Annual Conference of the International Network Against Cyber Hate [INACH]. 8 & 9 November 2007, Berlin, Germany. Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum. Mainz [Niemcy], Federal Agency for Civil Education, 2008.  
4. R. Pankowski: Jak rozumieć i przeciwdziałać językowi wrogości? Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2008.  
5. R. Pankowski: Racist violence in Poland. Bruksela, Europejska Sieć przeciwko Rasizmowi (ENAR), 03.2011.
6. R. Pankowski: The Holocaust in Poland and Genocide in Asia: Does the Tragic Past Bring Us Closer? W: 6th International Conference on Bangladesh Genocide and Justice. 14-16 November 2019. Paper Abstract, Profile and Programme. Bangladesh, Liberation War Museum, 2019.
7. R. Pankowski – wystąpienie na posiedzeniu kanadyjskiego parlamentarnego komitetu ds. zagranicznych (transkrypcja videokonferencji), Kanada, 2.05.2019.
8. R. Pankowski, K. Czerska-Shaw, I. Rangelov: Poland’s Role in Ukraine’s Security Amid the Challenge of Migration: Humanitarian Responses, Civic Solidarities and Downstream Risks [PeaceRep Report]. Conflict and Civicness Research Group, London School of Economics, 29.03.2023.
9. R. Pankowski, J. Dzięgielewski: Poland – Covid-19 crisis and hate speech phenomena. W: COVID-19 crisis and hate speech. Transnational report. Estonia, Poland, Romania, Slovakia and Spain. Open Code for Hate-Free Communication, 2020.
10. Participants List. W: Intercultural Action in an Expanding Europe. Developing anti-discriminations tools in a new EUropean context 25 – 29 June 2002 Luxembourg. UNITED for Intercultural Action, 2002.  
11. Partnerzy [logo Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. „Centrum Wielokultruowe w Warszawie”, nr 2, 2012.  
12. Partnerzy [logo kampanii „Reggae Przeciwko Rasizmowi”]. „Free Colors”, nr 6, lato 2007.  
13. Partnerzy. „Free Colours”, nr 10, 2008.  
14. Partnerzy. „Free Colours”, nr 9, 2008.  
15. Partnerzy [logo kampanii „Reggae Przeciwko Rasizmowi”]. „Free Colors”, nr 5, wiosna 2007.  
16. Partnerzy. W: 2. Festiwal Filmowy Pryzmat. Katalog programowy. 9 -11 listopada 2007, Kino Luna, Marszałkowska 27. Warszawa, 2007.  
17. Pasażer.[reklama wydawnictwa z logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”]. „Garaż”, lato – jesień 2000.  
18. Pasażer.[reklama wydawnictwa z logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”]. „Pasażer”, jesień 1997 – lato 1998.  
19. Patroni medialni. W: Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy ’04 Ha-Motiv Ha-Jehudi”. 19 – 24 maja 2005. Kino Muranów. ul. Gen. W. Andersa 1. Katalog. Media Kontakt, 2005.  
20.

PAUCI Club Meetings. W: Polish-Ukrainian Cooperation Foundation PAUCI. Annual Report 2011. Warszawa/Kijów, 2012.

Suma artykułów w kategorii: 119