1. Ch. Salewicz: Bob Marley – nieopowiedziana historia króla reggae. Tłum. M. M. Góralski. Kraków, Wydawnictwo Sine Qua Non, 2013.
2. Secesja [wywiad z zespołem Secesja. Na ilustrujących go zdjęciach z koncertu transparent z logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”]. „Arle-Zine”, jesień – zima 2001.
3. I. Shtakster, M. Bilewicz: Poland. W: Antisemitism Worldwide 2020. Red. M. Alexander. Tel Aviv University, The Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry, 2021.
4. N. Sineaeva: Museums as Spaces for Exhibiting and Dealing with the Difficult Past. Curatorial and Educational Choices and Challenges. W: 6th International Conference on Bangladesh Genocide and Justice. 14-16 November 2019. Paper Abstract, Profile and Programme. Bangladesh, Liberation War Museum, 2019.
5. Natalia Sineaeva – wystąpienie na obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa. Liberation War Museum, Dhaka, Bangladesz, 9.12.2020.
6. N. Sineaeva-Pankowska: Jak zrozumieć negowanie Holocaustu i stawić temu czoła. „Thematic Leaflet”, nr 2, 2007.
7. D. Skomra: Przyjrzyj się Afryce [reklama VII Festiwalu Filmów Afrykańskich „AfryKamera” z logo Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. „Refugee.PL”, nr 23, 2012.
8. J. Skubiszewska: [informacja]. „Informator Terminowy PAP”, 03.1999.  
9. J. Skubiszewska: [informacja]. „Informator Terminowy PAP”, 05.1999.
10. Słowa w służbie nienawiści. Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. IV Ogólnopolska Konferencja. Oświęcim, 13-16 czerwca 2013 r. Oświęcim, Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, 2013.
11. Soccer tournament. W: XV Przystanek Woodstock. 31 sierpnia–2 lipca–3 lipca. Kostrzyn nad Odrą 2009. Miłość-Przyjaźń-Muzyka. English version. Warszawa, 2009.
12. I. Sokołowski: Białoruś dla początkujących [patronat Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2014.
13. I. Sokołowski: Spokojnie. To tylko Rosja [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2015.
14. A. Sonntag, D. Ranc: Colour? What colour? Report on the fight against discrimination and racism in football. Paryż [Francja], UNESCO, 2015.
15. Сов. Корр. Конференция UNITED. W: Анифашистский M отив. [Rosja], nr 3, 2002.
16. Speak Out Against Racism! 18 – 26 March 2006 European wide Action Week Against Racism. W: Calendar of Internationalism, nr 77, 12.2005.
17. Społeczeństwo obywatelskie przeciw prawicowemu ekstremizmowi. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2009.
18. Sport wobec rasizmu i ksenofobii. W: Społeczeństwo dialogu. „Willa Decjusza. Wiadomości”, 2004/2005.
19. Sprawozdanie 2007. Oprac. E. Kulik-Bielińska. Warszawa, Fundacja im. Stefana Batorego, 2008.
20. Sprawozdanie 2008. Oprac. K. Kulesza. Warszawa, Fundacja im. Stefana Batorego, 2009.
Suma artykułów w kategorii: 38