1. La Noche de los Cristales Rotos. „Cuadernos de Análisis”, nr 28.  
2. S. Lagerlöf: Gösta Berling [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. F. Mirandola. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2019. 
3. N. Lasman: Wspomnienia z trzech światów. Poznań, Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2019.
4. G. Lato: Piłka jest piękna i kolorowa. „Unite Against Racism”. 3rd Unite Against Racism Conference In European Football. Warsaw, 3 – 4 March 2009.  
5. J. Lesiak: Jadwiga z Andegawenów Jagiełłowa: album rodzinny [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2017.
6. J. Lesiak: Marysieńka Sobieska. Autoportret [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2020.
7. J. Lesiak: Wspomnienie o Cecylii, smutnej królowej [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2016.
8. Let All Children Play in Ukraine and the rest of the World, a call for Peace [list otwarty]. PeaceSos.nl, 21.01.2022.
9. Letter to Meta Shareholders: Vote YES to Uphold Meta’s Human Rights Commitments. Actions.eko.org, 31.05.2023.
10. LGBTQ+ groups tell Leo Varadkar: reform the Irish Data Protection Commission. PeoplevsBig.tech, 22.02.2023.
11. Q. Liger, M. Gutheil: Right-wing extremism in the EU. European Parliament, Directorate-General for Internal Policies of the Union, maj 2022.
12. List do Rzecznika Praw Obywatelskich ws. dr Hanny Machińskiej. Ofop.eu, 8.12.2022.
13. List of Participants. W: ECRI – 10 Years of Combating Racism. Conference Highlihgts. Strasbourg, 18 March 2004. European Commission against Racism and Intolerance [ECRI], 07.2004.  
14. List of Participants. W: „Kick Homofobia & Racism out of Sport! Building Brigdes Conference: „Dialogue in Sport”, 5 March 2004, Amsterdam Olimpis Stadium. Holandia, European Gay and Lesbian Sport Federation, 2004.  
15. List otwarty do Kongresu Polonii Kanadyjskiej (wśród sygnatariuszy: Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”), 22.08.2019.
16. List poparcia dla Stowarzyszenia Nigdy Więcej. SiecObywatelska.pl, 12.06.2023.
17. M. Listkiewicz: List do Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, 16.05.2008.
18. Living Our Lives without Discrimination: Anti-Racism in Youth Culture and Sports. 27 – 31 ctiber 2004, Osli, Norway. W: UNITED Conference Report.  
19. Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce na podstawie monitoringu prasy w okresie maj 2010 – luty 2011. Oprac. A. Kwiecień. Warszawa, „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, 2011.  
20. Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce. Na podstawie monitoringu prasy w okresie 2011-2012. Oprac. M. Skibińska, N. Wiszniewska, M. Utracka. Warszawa, „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, 2013.  
Suma artykułów w kategorii: 25