21. Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce na podstawie monitoringu prasy w roku 2008 i w pierwszym półroczu roku 2009. A. Rutkowska. Warszawa, „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, 2009.  
22. Look Deeper Value Diversity! European-Wide Action Week Against Racism. Campaign Report 2009. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2009.
23. Ch. Lotter: Conference Report (in German). Hamburg/Lüneburg 1.-3. November 2017. Bpb.de [Niemcy], 6.12.2017.
24. M. Lubina: Myanmar 2021 – from Where to Where? The summary of Myanmar Conference. PulsAzji.pl, 05.2021. 
25. Ludzie często są bardzo próżni uważając, że jakiś tekst, albo wypowiedź dotyczy bezpośrednio ich [wywiad z zespołem The Analogs] [logo kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”]. „Garaż", 1.05.2003.
Suma artykułów w kategorii: 25