21. Resistance Against Intolerance. „Information Leaflet. UNITED for Intercultural Action European Network Against Nationalism, Racism, Fascism and in Suport of Migrans and Refugees”, nr 17.  
22. RESPECT Diversity – Football Unites. The FARE Network’s Programme of Activities at Euro 2012. Project Report. Warszawa, Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, 2013.
23. Respect your Health – Euroschools 2012 [Szanuj swoje Zdrowie – Euroszkoły 2012]. Podręcznik. Berlin [Niemcy], streetfootballworld, 2012.
24. Respect your Health – Euroschools 2012. Guide. Berlin [Niemcy], streetfootballworld, 2012.
25. Responsibility. It’s in your hands. 9 November. International Day Against Fascism and Antisemitism [na zdjęciu plakietka z logo GAN]. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2012.
26. Right Wing Extremism: Promoting Anti-Racism and Intercultural Dialogue in Polish Football. W: Stand Up. Speak Up. The Story 2005-2009. Brussels. King Baudouin Foundation, 06.2009.
27. Roads out of a dead end. Creative actions against hatred. Civil Society Against Right-wing Extremism. Project report & good practice guide. Amsredam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2010.
28. T. Rolke: Warszawscy sportowcy. Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich, 2013.
29. M. Rosa: Skarga na treści emitowane w programie „W tyle wizji” TVP [pismo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji], 19.02.2019.
30. Rozwój lokalny i demokracja. „Barwy Wolontariatu”, Centrum Wolontariatu, 2003.
31. RPO przedstawił sejmowej komisji skargi i wnioski dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Rpo.gov.pl, 20.02.2019.
32. Russian incitement to genocide. Ohpi.org.au, 16.04.2023.
Suma artykułów w kategorii: 32