21. Responsibility. It’s in your hands. 9 November. International Day Against Fascism and Antisemitism [na zdjęciu plakietka z logo GAN]. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2012.
22. Right Wing Extremism: Promoting Anti-Racism and Intercultural Dialogue in Polish Football. W: Stand Up. Speak Up. The Story 2005-2009. Brussels. King Baudouin Foundation, 06.2009.
23. Roads out of a dead end. Creative actions against hatred. Civil Society Against Right-wing Extremism. Project report & good practice guide. Amsredam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2010.
24. T. Rolke: Warszawscy sportowcy. Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich, 2013.
25. M. Rosa: Skarga na treści emitowane w programie „W tyle wizji” TVP [pismo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji], 19.02.2019.
26. Rozwój lokalny i demokracja. „Barwy Wolontariatu”, Centrum Wolontariatu, 2003.
27. RPO przedstawił sejmowej komisji skargi i wnioski dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Rpo.gov.pl, 20.02.2019.
Suma artykułów w kategorii: 27