21. Respect your Health – Euroschools 2012. Guide. Berlin [Niemcy], streetfootballworld, 2012.
22. Respect your Health – Euroschools 2012 [Szanuj swoje Zdrowie – Euroszkoły 2012]. Podręcznik. Berlin [Niemcy], streetfootballworld, 2012.
23. Responsibility. It’s in your hands. 9 November. International Day Against Fascism and Antisemitism [na zdjęciu plakietka z logo GAN]. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2012.
24. Right Wing Extremism: Promoting Anti-Racism and Intercultural Dialogue in Polish Football. W: Stand Up. Speak Up. The Story 2005-2009. Brussels. King Baudouin Foundation, 06.2009.
25. Roads out of a dead end. Creative actions against hatred. Civil Society Against Right-wing Extremism. Project report & good practice guide. Amsredam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2010.
26. T. Rolke: Warszawscy sportowcy. Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich, 2013.
27. M. Rosa: Skarga na treści emitowane w programie „W tyle wizji” TVP [pismo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji], 19.02.2019.
28. Rozwój lokalny i demokracja. „Barwy Wolontariatu”, Centrum Wolontariatu, 2003.
29. RPO przedstawił sejmowej komisji skargi i wnioski dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Rpo.gov.pl, 20.02.2019.
Suma artykułów w kategorii: 29