MŁODZIEŻ PRZECIWKO PRAWICOWEMU EKSTREMIZMOWI

07.08.2005

Projekt jest przedsięwzięciem pilotażowym, odbywa się w ramach współpracy Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” - Grupa Oświęcim oraz grupy edukatorów i młodzieży z Berlina (Jagdschloss Glienicke e. V), którzy do tej pory realizowali w MDSM projekty podróży studyjnych do Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Projekt składa się z dwóch części – pierwszej w Oświęcimiu (29.07.-06.08.2005), drugiej w Berlinie (01-07.10.2005) i obejmuje spotkanie aktywnych społecznie młodych ludzi z Polski i Niemiec (Oświęcim, Kraków, Warszawa, Berlin), którzy we własnych miastach i regionach angażują się w działania przeciwko przejawom ksenofobii, rasizmu i prawicowego ekstremizmu.

Celem spotkania jest wymiana poglądów na temat podobieństw i różnic w zagrożeniach, jakie niosą ze sobą szowinizm i szerzenie uprzedzeń, na temat sytuacji praw człowieka i praw mniejszości oraz lokalnych projektów wzmacniających demokrację i przeciwdziałających ruchom antydemokratycznym.

Podczas obu części spotkania polsko-niemieckiego w Oświęcimiu i Berlinie zajmujemy się okresem II wojny światowej i holocaustu oraz ich znaczeniem w obecnym postrzeganiu praw człowieka i praw mniejszości w Polsce i w Niemczech (wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau, w Domu Konferencji w Wannsee, rozmowy z byłymi więźniami, sesje grupowe). Podczas warsztatów podejmujemy próbę zdefiniowania zjawiska ekstremizmu prawicowego historycznie i współcześnie (geneza, symbolika, przejawy, przeciwdziałanie).

Refleksja nad historią XX wieku zwraca uwagę na dziedziczenie tradycji nienawiści ze szczególnie charakterystycznymi w kulturze europejskiej – antyjudaizmem i antysemityzmem. Urojenia, przesądy od wieków obecne w kulturze europejskiej są częścią dalej obecnych Polsce stereotypów antyżydowskich. Sprawą zasadniczą wobec zachowań rasistowskich (napisy na murach, treści rasistowskie w książkach, prasie, radiu i telewizji), dostrzegalnych w przestrzeni publicznej współczesnej Polski jest praca nad zmianą obyczaju publicznego. Wspólnym wysiłkiem dążymy do tego, by rasizm i wykluczenie były dla większości Europejczyków nieakceptowane.

Zapoznamy uczestników z przykładami konkretnych, już istniejących kampanii i programów Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, takich jak: „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”, „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”, Program „Brunatna Księga”, monitoring incydentów i przestępstw na tle rasistowskim i szowinistycznym, czy działania prawne podejmowane przez Otwartą Rzeczypospolitą Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii – prowadzenie liderzy Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” - Grupa Oświęcim i Grupy Anty-Nazistowskiej (GAN)-Kraków. Uczestnicy mają nabyć m.in. praktycznych umiejętności organizowania podobnych przedsięwzięć we własnych środowiskach – seminarzyści przeprowadzają w ramach projektu w Oświęcimiu i Berlinie otwarte akcje publiczne: polsko-niemiecki warsztat graffiti na temat porozumienia i tolerancji (prowadzenie artyści plastycy z Klubu Gaja Bielsko-Biała) oraz akcję uliczną przeciwko przejawom szowinizmu i nacjonalizmu.