EURO 2012 BEZ RASIZMU

14. 01. 2009

Jednym z najistotniejszych problemów związanych z bezpieczeństwem UEFA EURO 2012™ jest uniknięcie incydentów o charakterze rasistowskim. W tym celu spółka PL.2012 rozpoczęła współpracę ze Stowarzyszeniem „NIGDY WIĘCEJ”.

UEFA przywiązuje ogromną wagę do tego, aby organizowane pod jej egidą rozgrywki były wolne od rasizmu i ksenofobii, tak na trybunach, jak i na boisku. Świadczyć o tym mogą nie tylko drakońskie kary nakładane na te kluby, które tolerują na swych stadionach rasistowskie przyśpiewki czy transparenty, ale również fakt, że UEFA od lat finansuje szereg programów informacyjnych i edukacyjnych mających na celu zwalczanie postaw rasistowskich wśród kibiców. Koordynacja tych programów spoczywa na barkach federacji FARE (Football Against Racism in Europe), będącej od 2001 r. oficjalnym partnerem UEFA.

Podczas zeszłorocznych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Austrii i Szwajcarii FARE, wspólnie z federacją FSI (Football Supporters International), zorganizowała sieć stacjonarnych i mobilnych Ambasad Kibiców, będących wyspecjalizowanymi punktami informacyjnymi dla fanów piłki. Ponadto w każdym mieście goszczącym uczestników UEFA EURO 2008 organizowane były kampanie informacyjne, turnieje piłkarskie i inne imprezy mające zwrócić uwagę na problem rasizmu w sporcie. Podobny program realizowany będzie również podczas EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie.

Organizacją tych imprez w Polsce zajmować się będzie Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, istniejąca od 1996 r. organizacja pozarządowa zajmująca się zwalczaniem postaw rasistowskich, ksenofobii i nietolerancji na polskich stadionach. Jako członek-założyciel FARE, „NIGDY WIĘCEJ” odpowiada za realizację programów antyrasistowskich skierowanych do kibiców w Polsce i na Ukrainie. Najpopularniejszą akcją tego typu była w ostatnich latach kampania pod hasłem „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”.

Nawiązaniu współpracy między Stowarzyszeniem „NIGDY WIĘCEJ” a spółką PL.2012 służyło spotkanie, jakie odbyło się 8 stycznia w siedzibie spółki. W spotkaniu uczestniczyli koordynator ds. bezpieczeństwa Tadeusz Zygmunt i członkowie zespołu ds. Bezpieczeństwa PL.2012 oraz Jacek Purski, przedstawiciel Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, odpowiedzialny za przygotowanie antyrasistowskiej kampanii informacyjnej podczas Mistrzostw Europy w Polsce. Wspólnym celem obu instytucji będzie w najbliższych latach zadbanie o to, aby przebieg UEFA EURO 2012™ nie został zakłócony przez żaden niepożądany incydent. Uczestnicy spotkania byli jednak zgodni, że do osiągnięcia tego celu nie wystarczą działania podejmowane podczas trwania turnieju. Dlatego też już w najbliższym czasie podjęte zostaną wspólne starania o poszerzenie programu obowiązkowych szkoleń dla stewardów o blok obejmujący rozpoznawanie symboli rasistowskich używanych w różnych krajach europejskich. Przygotowany zostanie także odpowiedni materiał szkoleniowy. 

Podczas EURO 2012 rasistowskie symbole nie będą mogły być w żaden sposób eksponowane w miejscach związanych z organizacją turnieju. Posiadacze szalików, koszulek czy innych gadżetów o rasistowskiej czy ksenofobicznej wymowie będą musieli liczyć się z tym, że nie zostaną wpuszczeni na stadion lub na teren oficjalnej Strefy Kibiców.

Współpraca między Stowarzyszeniem „NIGDY WIĘCEJ” a Spółką PL.2012 obejmować będzie również przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej w latach poprzedzających mistrzostwa oraz organizację szeregu lokalnych imprez o charakterze edukacyjnym. Zakres planowanych działań o charakterze profilaktycznym pozwala mieć nadzieję na to, że podczas UEFA EURO 2012 żadna osoba nie przyniesie wstydu Polsce, publicznie manifestując swe rasistowskie poglądy.  

Więcej informacji: 
www.nigdywiecej.org/o-nas/nasze-inicjatywy/wykopmy-rasizm-ze-stadionow