HITLER WYBITNYM MĘŻEM STANU?

03. 02. 2009

Polski historyk Paweł Wieczorkiewicz głosi poglądy skazanego za negowanie Holokaustu Davida Irvinga - ujawnia redakcja antyfaszystowskiego magazynu „NIGDY WIĘCEJ”.

Jako przykład redaktorzy „NIGDY WIĘCEJ” podają wywiad, którego Wieczorkiewicz udzielił skrajnie prawicowemu pismu „Templum Novum”. Mówi w nim o Davidzie Irvingu: „To najlepszy i najwybitniejszy znawca historii II wojny światowej [któremu] czapką buty czyścić by trzeba. Historyk tej miary, że ma prawo napisać i powiedzieć wszystko”. Chwali Adolfa Hitlera: „Był na poziomie lat 1939-40 politykiem wybitnym, ba mężem stanu”. Wieczorkiewicz snuje też wizje współpracy Polski z III Rzeszą. Żałuje, że nie doszło do wspólnego polsko-hitlerowskiego podboju Związku Radzieckiego: „gen. Stanisław Maczek na czele 1 Dywizji Pancernej zdobywcą sowieckiej stolicy...” oraz do zjednoczenia Europy przez nazistów: „w Warszawie (czemu nie miałaby by być jej stolicą) polski byłby równoprawnym z 3-4 języków urzędowych”.

Pismo „Templum Novum” Mariusza Bechty wydawane jest przez Agencję Wydawniczo-Reklamową Arte. Pod szyldem tym kryje się Narodowa Scena Rockowa, znana z promowania muzyki neonazistowskich grup takich jak Konkwista 88, gdzie 88 oznacza „Heil Hitler”.

Poglądy zaprezentowane czytelnikom „Templum Novum” nie są jednorazowym wybrykiem Wieczorkiewicza, ale konsekwentnie propagowaną przez niego wizją historii. W posłowiu napisanym do wspomnień Leona Degrelle'a - generała ochotniczej dywizji Waffen-SS, który do końca życia w 1994 roku pozostał fanatycznym nazistą - idzie jeszcze dalej.

„NIGDY WIĘCEJ” cytuje zaskakujące opinie Wieczorkiewicza o książce esesmana: „zostałaby z pewnością obsypana najwyższymi literackimi trofeami z należną jej literacką Nagrodą Nobla, gdyby tylko posiadała słuszne konotacje ideowe”. Według polskiego historyka jedną z wielu jej zalet stanowi fakt, iż jest to: „spowiedź ideowca, który z niczego się nie tłumaczy i nie poczuwa się do konieczności ekspiacji za swe uczynki, a jeżeli czegoś żałuje, to jedynie klęski sprawy, o którą walczył”. Innym walorem nazistowskiego pamiętnika ma być forma: „epickiej opowieści o walce dobra (europejskiej cywilizacji) ze złem (azjatyckim watahami bolszewików). Widać to, gdy z nienawiścią i pogardą pisze o wrogach - zdziczałych hordach Mongołów, Kałmuków itp.”

Wieczorkiewicz stawia „Front Wschodni 1941-1945” Degrelle'a na jednej półce z „Wojną i pokojem” Lwa Tołstoja. Pomija przy tym całkowicie zbrodnie formacji Waffen-SS i systemu hitlerowskiego.

„Jak to możliwe, że w Polsce człowiek propagujący takie poglądy jest tak często zapraszany jako autorytet do programów edukacyjnych w publicznym radiu i telewizji?” - pyta Marcin Kornak, redaktor naczelny „NIGDY WIĘCEJ”. To właśnie Wieczorkiewicz napisał tekst ekspertyzy na zamówienie Piotra Farfała. Posłużyła ona obecnemu prezesowi TVP w ubiegłorocznym, przegranym procesie sądowym, wytoczonym krytykom jego niedawnej neonazistowskiej przeszłości.

Więcej informacji: tel. 0601 36 08 35

Pełny tekst artykułu „Wieczorkiewicz: Irvingowi czapką buty trzeba czyścić” zamieszczonego w 17 numerze magazynu „NIGDY WIĘCEJ”