EURO 2012 = RÓWNOŚĆ + TOLERANCJA

7.10.2010

EURO 2012 = RÓWNOŚĆ + TOLERANCJAStowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” we współpracy z Biurem Edukacji m. st. Warszawy, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Akademią Euro-Edukacji rozpoczyna antyrasistowskie szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu edukacyjnego zatytułowanego „EURO 2012 = RÓWNOŚĆ + TOLERANCJA”.

Projekt skierowany jest do nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów sportowych ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z terenu Warszawy. Obejmuje blisko 750 placówek, a planowana liczba uczestników to ponad tysiąc osób.

Celem projektu jest kształtowanie szkoły demokratycznej, obywatelskiej, otwartej na drugiego człowieka i promującej postawy sprzeciwiające się rasizmowi i nietolerancji.

W ramach projektu odbędą się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli oraz dwie konferencje. Wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w nieodpłatne materiały edukacyjne nt. przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii w sporcie. Zawierają one m.in. scenariusze zajęć do przeprowadzenia w szkole lub innej placówce oświatowej.

- „Zakładamy, że rezultatem projektu będzie przygotowanie profesjonalnej kadry, gotowej do przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii zarówno w szkole jak i na obiektach sportowych. Wierzymy, iż przyczyni się to do pokojowych i antyrasistowskich Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012, na których nam zależy” - powiedział Jacek Purski ze Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”.

Warsztaty prowadzone w ramach projektu przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” koncentrują się wokół takich zagadnień jak wprowadzenie do problematyki rasizmu wśród młodzieży, identyfikacja problemu rasizmu w sporcie oraz niedozwolona symbolika rasistowska na polskich stadionach. Uczestnicy szkoleń biorą także udział w warsztatach na temat przeciwdziałania przemocy, postawy fair play w sporcie oraz przeciwdziałania dyskryminacji w sporcie i w życiu codziennym.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest niezależną organizacją antyrasistowską istniejącą od 1996 roku, która m.in. prowadzi kampanię „Wykopmy rasizm ze stadionów” oraz wydaje jedyny w kraju magazyn antyfaszystowski pod tytułem „NIGDY WIĘCEJ”. Od 2009 roku przy wsparciu UEFA Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” z ramienia sieci FARE koordynuje specjalne edukacyjne działania antyrasistowskie związane z przygotowaniami do EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie.

Dodatkowe informacje:

www.wcies.edu.pl/item/404-euro-2012
www.farenet.org