EUROPEJSKA NAGRODA FAIR PLAY DLA STOWARZYSZENIA

10.01.2011

WRSPolskie Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” zostało uhonorowane nagrodą European Football Supporters Award – Europejską Nagrodą dla Kibiców Piłki Nożnej.

European Football Supporters Award (EFSA) przyznawana jest od 2005 roku grupom i organizacjom promującym pozytywne postawy poprzez sport. Jury nagrody składa się z przedstawicieli UEFA, Komisji Europejskiej, Rady Europy, Miasta Brukseli, Europejskiej Sieci Mediów Sportowych oraz międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Sportu i Postaw Obywatelskich. W tegorocznej edycji dokonano wyboru spośród 14 organizacji społecznych z 12 krajów – Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Izraela, Niemiec, Polski, Szkocji, Szwajcarii, Turcji i Walii.

Jak stwierdza oficjalny komunikat EFSA, Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” zostało nagrodzone za „niezwykłą bitwę przeciwko rasizmowi i ksenofobii toczoną od 15 lat. (...) Ten szczególny wybór potwierdza raz jeszcze, jak ważne są wartości fair play na stadionach i wokół nich”.

„Cieszymy się z docenienia naszej antyrasistowskiej działalności po wielu latach ciężkiej pracy” – powiedział Marcin Kornak, prezes „NIGDY WIĘCEJ”, inicjator kampanii „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”.

„Obecnie koncentrujemy się na przygotowaniach do EURO 2012. Prowadzimy akcję edukacyjną, dokumentujemy incydenty rasistowskie w Polsce, na Ukrainie i w innych krajach regionu” – dodaje dr Rafał Pankowski, koordynator Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej powołanego do życia przez „NIGDY WIĘCEJ” przy wsparciu UEFA.

Kampania „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” została rozpoczęta przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” w 1996 roku. Skierowana jest do kibiców, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy sportowych i dziennikarzy.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” to niezależna organizacja antyrasistowska, która wydaje jedyny w kraju antyfaszystowski magazyn „NIGDY WIĘCEJ”. Od 2009 roku Stowarzyszenie realizuje Wschodnioeuropejski Projekt Rozwoju z ramienia UEFA i międzynarodowej sieci FARE (Football Against Racism in Europe - Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie).

Więcej informacji:
www.supportersaward.com
www.farenet.org