SEJMOWA KOMISJA ROZMAWIAŁA O RASIZMIE

18.08.2011

Na zaproszenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 18 sierpnia 2011 r. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” zaprezentowało w Sejmie program walki z rasizmem i ksenofobią na stadionach w kontekście EURO 2012.

- „Polska piłka jest już wielokulturowa, co symbolizuje zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie, ale sytuacja na wielu stadionach ciągle daje powody do niepokoju” - powiedział przedstawiciel „NIGDY WIĘCEJ” dr Rafał Pankowski, koordynator Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej powstałego przy wsparciu UEFA.

Posłowie zapoznali się z informacją Ministra Sportu i Turystyki na temat przejawów nienawiści na imprezach sportowych oraz z rezultatami monitoringu rasizmu na stadionach polskich i ukraińskich prowadzonego przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”. Tylko w ciągu 18 miesięcy, od września 2009 do marca 2011 r., odnotowano na polskich arenach sportowych ponad 130 incydentów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i antysemickim.

Jak podkreślają przedstawiciele „NIGDY WIĘCEJ”, Mistrzostwa Europy dają jednak szansę na poprawę sytuacji. - „Przy wsparciu UEFA rozpoczynamy właśnie w Polsce i na Ukrainie oficjalny program odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012 pod nazwą RESPECT Diversity, którego ważną częścią będą antyrasistowskie działania edukacyjne” - podkreślił Rafał Pankowski.

W trakcie przygotowań do EURO 2012, Stowarzyszenie „NIDGY WIĘCEJ” regularnie bierze udział w konsultacjach, treningach i wymianie doświadczeń w dziedzinie przeciwdziałania rasizmowi.

18 lipca 2011 r. Jacek Purski z „NIGDY WIĘCEJ” wystąpił na międzynarodowej konferencji eksperckiej „Wyrównywanie szans poprzez sport jako element polityki społecznej” zorganizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we Wrocławiu w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

14 i 15 czerwca 2011 r. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” było gospodarzem międzynarodowej konferencji pt. „Monitorowanie i przeciwdziałanie rasizmowi na stadionach i poza nimi”, która odbyła się w Sejmie i Pałacyku MSZ na Foksal z udziałem m.in. ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, wiceministra spraw zagranicznych Krzysztofa Stanowskiego i wiceprezydenta Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego.

W ostatnich tygodniach podczas bezpośrednich spotkań z przedstawicielami Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” poparcie dla ich działań wyrazili też prezydent Bronisław Komorowski i premier Donald Tusk.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest niezależną, antyrasistowską organizacją ekspercką. Prowadzi m.in. kampanię „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” oraz wydaje antyfaszystowski magazyn „NIGDY WIĘCEJ”. Od 2009 roku Stowarzyszenie realizuje Projekt Wschodnioeuropejski z ramienia UEFA i międzynarodowej sieci Futbol przeciwko Rasizmowi w Europie (Football Against Racism in Europe - FARE).

Dodatkowe informacje:
tel. 601360835
www.nigdywiecej.org
www.farenet.org