„NIGDY WIĘCEJ” POSTULUJE KONIEC BEZKARNOŚCI FASZYSTÓW PO PROFANACJI W JEDWABNEM

01.09.2011

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” postuluje koniec bezkarności neofaszystów po profanacji pomnika w Jedwabnem. Do profanacji doszło w przeddzień rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej.

Swastyki i pogardliwe napisy na pomniku ofiar zbrodni w Jedwabnem są kolejnym z serii haniebnych wydarzeń w regionie północno-wschodnim. Napisy „Żydzi do gazu” i „Polska dla Polaków” na synagodze w Orli, neofaszystowskie symbole i hasła obok synagogi w Krynkach, podpalenie drzwi mieszkania polsko-pakistańskiej rodziny i próba podpalenia Centrum Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku, zniszczenie napisów w języku litewskim i dwóch pomników w gminie Puńsk – to niektóre z wydarzeń ostatnich dni.

Redakcja antyfaszystowskiego magazynu „NIGDY WIĘCEJ” od lat dokumentuje podobne zdarzenia, zebrane na łamach „Brunatnej Księgi” pod redakcją Marcina Kornaka. Do dziś opisano kilka tysięcy incydentów w całej Polsce, w większości przypadków ich sprawcy pozostają bezkarni. Właśnie w Białymstoku działała zorganizowana grupa nazi-skinów głoszących ideologię rasistowską, m.in. malująca napisy „Jude raus” na grobach na żydowskim cmentarzu, ale w końcu 2009 roku sąd okręgowy odmówił uznania jej za zorganizowaną grupę przestępczą.

Polskie prawo zabrania działalności organizacji faszystowskich i rasistowskich, jednak przepisy te pozostają zazwyczaj na papierze. Organizacje takie jak Narodowe Odrodzenie Polski i Obóz Narodowo-Radykalny otwarcie propagują rasizm i antysemityzm, odwołują się do wzorów faszystowskich i kultu przemocy. Głoszą hasła takie jak „Żydzi precz z Polski”, „Polska bez Murzynów”.

Bezkarność neofaszystów w kraju tak szczególnie doświadczonym przez historię stanowi zaprzeczenie podstawowych wartości i niszczy dobre imię Polski w świecie.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” wzywa opinię publiczną oraz wszystkie instytucje do zdecydowanej reakcji w celu położenia kresu bezkarności neofaszystów.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest niezależną, antyrasistowską organizacją ekspercką, która od 1996 roku monitoruje incydenty na tle rasistowskim oraz wydaje magazyn antyfaszystowski „NIGDY WIĘCEJ”. Od 2009 roku prowadzi w Warszawie Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej. W 2011 roku otrzymało między innymi Medal Honorowy Powstania w Getcie Warszawskim przyznany przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.

Dodatkowe informacje:
tel. 601 360 835
www.nigdywiecej.org