O ANTYSEMITYZMIE GLOBALNIE

18.10.2012

W Warszawie zakończyła się międzynarodowa konferencja na temat antysemityzmu i rasizmu, trwająca od 15 do 18 października.

Konferencja „Probing the Limits of Tolerance Jewish Communities and Other Minorities Facing Antisemitism and Xenophobia”, Warszawa, 15-17.10.2012 Kilkudziesięciu wybitnych uczonych, dyplomatów, działaczy społecznych i dziennikarzy z pięciu kontynentów spotkało się w Warszawie na zaproszenie Stowarzyszenia i redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”, by dyskutować na temat globalnych problemów antysemityzmu, ksenofobii i nietolerancji wobec mniejszości. Konferencja pt. „Probing the Limits of Tolerance” odbyła się w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, a jej współorganizatorem był Uniwersytet w Tel Awiwie.

Podczas sesji inaugurującej konferencję uczestników powitała Podsekretarz Stanu w MSZ Beata Stelmach. W panelu dyskusyjnym wzięli udział: Douglas A. Davidson, specjalny przedstawiciel Departamentu Stanu USA ds. Holokaustu, prof. Dina Porat z Uniwersytetu w Tel Awiwie, dr hab. Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, Maciej Kozłowski, wicedyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w MSZ, były ambasador Polski w Izraelu, a także prof. Dariusz Stola z ISP PAN, prof. Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego i prof. Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana Batorego.

Specjalny list do uczestników konferencji skierował były prezydent Aleksander Kwaśniewski, przewodniczący Europejskiej Rady Tolerancji i Pojednania. - „Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ jest dobrze znane dzięki swoim wysiłkom na rzecz przeciwdziałania incydentom i nietolerancyjnym postawom w polskim życiu publicznym. (…) Chciałbym wyrazić poparcie dla Waszej inicjatywy i wszystkich działań wspierających tolerancję oraz porozumienie między ludźmi różnego pochodzenia i różnych wyznań” - napisał Aleksander Kwaśniewski.

Prof. Paweł Śpiewak - Konferencja „Probing the Limits of Tolerance Jewish Communities and Other Minorities Facing Antisemitism and Xenophobia”, Warszawa, 15-17.10.2012Podczas konferencji zaprezentowano między innymi rezultaty monitoringu incydentów rasistowskich prowadzonego przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” oraz osiągnięcia antyrasistowskiego projektu edukacyjnego „Respect Diversity” w ramach Euro 2012.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest niezależną organizacją ekspercką, która od 1996 roku monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn „NIGDY WIĘCEJ”. Od 2009 roku „NIGDY WIĘCEJ” koordynuje działania Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej. Stowarzyszenie jest partnerem ogólnopolskiej akcji pod egidą MSZ „Polska dla wszystkich”.

Dodatkowe informacje:
www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/respect.diversity
tel. 601360835