RASIZM I PRZEMOC - ROSNĄCE ZAGROŻENIE!

21.02.2013

Brunatna Księga 2011-2012 Ponad 600 incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym, aktów dyskryminacji oraz przestępstw popełnionych przez skrajną prawicę opisuje „Brunatna Księga 2011-2012” opublikowana przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”.

 W sierpniu 2011 roku w Łodzi zostali pobici studenci z Kamerunu. Jednego z nich uderzono potłuczoną butelką w oko. W październiku 2011 roku w Lublinie sprofanowano cmentarz żydowski. Na pamiątkowym obelisku zostały umieszczone symbole swastyk oraz napisy „Je...ć naród wybrany” i „Do gazu”. W maju 2012 roku w Siemianowicach Śląskich grupa nazi-skinów zaatakowała Romkę z dziećmi. Wyzywali ją też: ‘Czarna k…wa’ i „Bambus”. W październiku 2012 roku we Wrocławiu uczestnicy manifestacji zorganizowanej przez Narodowe Odrodzenie Polski i pseudokibice Śląska Wrocław obrzucili kamieniami Marsz Równości. Skandowali: „Znajdzie się kij na pedalski ryj” i „Wolna Polska bez pedałów”. To jedynie kilka przykładów zdarzeń opisanych w „Brunatnej Księdze”.

– „W ostatnich dwóch latach odnotowaliśmy znaczący wzrost agresji ze strony skrajnych nacjonalistów na terenie całego kraju. Więcej jest rasizmu, antysemityzmu i przemocy” – mówi Marcin Kornak, autor „Brunatnej Księgi” i prezes Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”. – „Na naszych oczach neofaszyzm przestaje być marginesem. To bardzo niepokojąca tendencja, wobec której potrzebna jest zdecydowana reakcja. Jak daleko posuwają się faszyści, dowodzi choćby wtorkowy atak na wykład prof. Środy na Uniwersytecie Warszawskim” – dodaje.

„Brunatna Księga” to rezultat monitoringu prowadzonego przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” nieprzerwanie od 1996 roku. Powstaje dzięki sieci korespondentów i współpracy ze środowiskami mniejszości. Dotychczas ukazały się „Brunatna Księga 1987-2009” (wyd. 2009) oraz „Brunatna Księga 2009-2010” (wyd. 2011). Współredaktorką najnowszej edycji jest Anna Tatar, sekretarz redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”. Okładkę zaprojektował ceniony artysta grafik Witold Popiel.

– „Różnorodność kulturowa jest charakterystyczna dla współczesnej Europy i dla świata. Wielokulturowość staje się nieodłączną częścią naszej teraźniejszości i przyszłości. Świadomość tej kwestii rośnie w Polsce, ale ciągle zbyt powoli. Problemy, które opisuje Brunatna Księga, okazują się coraz bardziej istotne. Nie możemy zamykać na nie oczu” – stwierdza we wstępie do książki dr hab. Rafał Pankowski, prof. Collegium Civitas, współzałożyciel Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”.

– „Brunatna Księga stanowi najbardziej obszerne i wiarygodne opracowanie danych na temat przemocy ksenofobicznej (hate crime) w Polsce, z którego często korzystają media i organizacje międzynarodowe” – stwierdza wydany w 2012 roku raport Rzecznika Praw Obywatelskich „Przeciwdziałanie przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem etnicznym i narodowością”.

„Brunatna Księga 2011-2012” ukazała się w ramach projektu „Monitorowanie, dokumentowanie i upowszechnianie informacji o incydentach na tle rasistowskim, antysemickim i ksenofobicznym” prowadzonego przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego. Jest dostępna jako plik pdf na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest niezależną organizacją ekspercką, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn „NIGDY WIĘCEJ”. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” i „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”. Od 2009 roku koordynuje też działania Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej.

Więcej informacji:

tel. 601 36 08 35
www.facebook.com/respect.diversity
„Brunatna Księga” tematem dyskusji podczas sejmowej debaty nt. aktywności ugrupowań skrajnie prawicowych, 22.11.2012.

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE