WOLONTARIUSZE I WIĘŹNIOWIE – RAZEM PRZECIWKO UPRZEDZENIOM

12.05.2016

WOLONTARIUSZE I WIĘŹNIOWIE – RAZEM PRZECIWKO UPRZEDZENIOMPrzedstawiciele Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ przeprowadzili serię antyrasistowskich szkoleń dla pracowników zakładów penitencjarnych oraz wolontariuszy pracujących z więźniami w ramach specjalnych warsztatów zorganizowanych w kwietniu i maju 2016 r. w Polsce, Grecji i na Węgrzech.

Szkolenia stanowią część innowacyjnego projektu edukacyjnego E.U.R.O.P.E. (European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Education), realizowanego pod auspicjami Komisji Europejskiej poprzez współpracę z personelem więziennym i wolontariuszami w celu krzewienia wartości europejskich i obywatelskich wśród więźniów i młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością i marginalizacją. Ten międzynarodowy projekt prowadzony jest przez Collegium Civitas (koordynacja: Aleksandra Borek) przy współpracy z Fundacją Sławek oraz greckimi i węgierskimi organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ przeprowadziło cykl prezentacji antyrasistowskich oraz warsztatów na temat przeciwdziałania dyskryminacji, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Wśród omawianych tematów pojawiły się wątki związane z różnorodnością kulturową wśród skazanych oraz rolą sportu w procesie integracji ponad podziałami. W warszawskim seminarium jako gość Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ wziął udział Jeremy Jones, przywódca społeczności żydowskiej w Australii, który poruszył kwestie wielokulturowości i uchodźców, a także opowiedział o integracji międzykulturowej na przykładzie drużyny rugby.

WOLONTARIUSZE I WIĘŹNIOWIE – RAZEM PRZECIWKO UPRZEDZENIOMSzkolenie w Warszawie miało miejsce 7-10 kwietnia, kolejne szkolenia przeprowadzone z udziałem Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ odbyły się w Atenach (18-21 kwietnia) i w Budapeszcie (7-10 maja). Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ reprezentowały Anna Tatar i Maria Thun-Janowska. W ramach projektu E.U.R.O.P.E. planowane są następne szkolenia oraz publikacje materiałów edukacyjnych. 

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ od dwudziestu lat współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami na szczeblu międzynarodowym. 2 maja przedstawiciel ‘NIGDY WIĘCEJ’ dr hab. Rafał Pankowski wygłosił odczyt na temat skrajnej prawicy w Europie Wschodniej podczas konferencji zorganizowanej przez Akademię Ewangelicką w Berlinie, zaś 3 maja Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ było reprezentowane na spotkaniu eksperckim na temat antysemityzmu zwołanym w Strasbourgu przez Nilsa Muižnieksa – Komisarza Praw Człowieka Rady Europy i wieloletniego przyjaciela Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. Stowarzyszenie zostało też ponownie zaproszone przez amerykański ośrodek Southern Poverty Law Centre oraz Friedrich-Ebert Stiftung do udziału w corocznym seminarium transatlantyckim na temat rasizmu w świecie, które odbędzie się w maju w Montgomery (Alabama, USA). 

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną przez Marcina Kornaka w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją ekspercką, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn ‘NIGDY WIĘCEJ’. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’. Stowarzyszenie i pismo ‘NIGDY WIĘCEJ’ z założenia nigdy nie ubiegały się ani nie zamierzają się ubiegać o dofinansowanie z funduszy państwowych.

Dodatkowe informacje:

tel. 601 360 835

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/respect.diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

 

Warsztaty Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” dla personelu więziennego (projekt edukacyjny E.U.R.O.P.E.), 2016-2017.