„NA FASZYZM NIGDY ZGODY NIE BĘDZIE”. PAMIĘCI MARCINA KORNAKA

21.09.2016

„NIGDY WIĘCEJ” nr 22Napaści na cudzoziemców, rasistowskie wyzwiska i groźby, a także przemarsze faszyzujących bojówek stały się w Polsce częstymi zdarzeniami. Przed zagrożeniem ze strony skrajnego nacjonalizmu i bezkarnością sprawców już od połowy lat dziewięćdziesiątych przestrzegał Marcin Kornak (ur. 1968 - zm. 2014), twórca Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. Jego postać upamiętnia specjalny numer założonego przez niego magazynu ‘NIGDY WIĘCEJ’.

Na łamach ponad 200 stron pisma znajdują się artykuły, rozprawy i wypowiedzi wybitnych humanistów i działaczy społecznych, m.in. Michała Głowińskiego, Adama Michnika, Roberta Biedronia, Szymona Rudnickiego, Barbary Nowackiej, Anny Grodzkiej, Sylwii Chutnik, Dawida Warszawskiego i Adama Szostkiewicza.

‘Wkład Marcina Kornaka w budowanie nowoczesnego, otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa był wyjątkowy i stanowić będzie inspirację dla kolejnych pokoleń ludzi, którzy mają w sobie wrażliwość i energię do działania’ - napisał były minister spraw zagranicznych i marszałek sejmu Radosław Sikorski. O zasługach Marcina Kornaka pisze były prezydent Aleksander Kwaśniewski: ‘Był odważnym człowiekiem o wielkim sercu, który poświęcił wiele lat budowaniu świata pozbawionego dyskryminacji. Zapoczątkował wiele pięknych inicjatyw na rzecz tolerancji i promocji wielokulturowości, które wzbogaciły nasze społeczeństwo’. Zaś Elżbieta Janicka podkreśla: ‘Był bar­dzo świadomy tego, że faszyzm nie jest tyl­ko ekscesem czy problemem marginesu, lecz zjawiskiem obecnym w głównym nur­cie kultury i elicie społeczeństwa. Bez niego wiele spraw, wiele aktów przemocy przepadłoby bez śladu’.

Marcin Kornak był autorem monumentalnej ‘Brunatnej Księgi’ - monitoringu ksenofobii, rasizmu i aktów dyskryminacji. W najnowszym numerze pisma ‘NIGDY WIĘCEJ’ znajduje się jej kontynuacja, wybór zdarzeń z lat 2014-2016, wśród których odnotowano m.in. pobicie romskiego poety Edwarda Dębickiego w Gorzowie Wlkp., atak łódzkich pseudokibiców na grupę studentów z Turcji, Iraku i Kazachsta­nu, rasistowskie groźby kierowane pod adresem czteroletniego dziecka w Rzeszowie, antysemicką pikietę Narodowego Odrodzenia Polski pod ambasadą Izraela, manifestacje ONR-u i Młodzieży Wszechpolskiej, podczas których skandowano ‘Znajdzie się kij na islam­ski ryj’, napaść na małżeństwo Hindusów we Wrześni oraz na Ukraińców w Kutnie, a także dewastację tablicy upamiętniającej obszar getta warszawskie­go.

Nowy numer ‘NIGDY WIĘCEJ’ zawiera również teksty poświęcone ksenofobii i populizmowi, jakie nasiliły się w obliczu kryzysu humanitarnego związanego z sytuacją uchodźców z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Wojciech Burszta, Aleksander Smolar i Marcin Czerwiński zwracają uwagę na to, w jaki sposób publiczny przekaz na temat uchodźców doprowadził w wielu europejskich społeczeństwach do wzrostu nastrojów ksenofobicznych i przemocy.

Specjalny numer magazynu ‘NIGDY WIĘCEJ’ ma charakter niekomercyjny i jest bezpłatnie dostępny dla zainteresowanych pod adresem www.nigdywiecej.org .

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną przez Marcina Kornaka w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją ekspercką, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn ‘NIGDY WIĘCEJ’. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.

SPIS TREŚCI I WYBRANE ARTYKUŁY ON-LINE

Dodatkowe informacje:

tel. 601 360 835

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/respect.diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

„NIGDY WIĘCEJ” nr 22