Rafał Pankowski i Jan Ordyński o neofaszyzmie i rasizmie w Polsce, 5.09.2011.