Wiktor Marszałek o profanacji byłego cmentarza żydowskiego w Białymstoku, 12.09.2011.