Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” nt. gróźb pod adresem białostockiej sędzi i prokurator, 15.09.2011.