SPOTKANIE ONLINE „PAMIĘTAMY! MŁODZIEŻ, SKRAJNA PRAWICA, PYTANIA O POLSKĘ”

9 listopada 2020

Zapraszamy na spotkanie online „Pamiętamy! Młodzież, skrajna prawica, pytania o Polskę”, które inauguruje projekt edukacyjny „Ku przestrodze”, realizowany przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” i Fundację „Naprzód”. W dyskusji weźmie udział prof. Rafał Pankowski, dr Katarzyna Szumlewicz i dr hab. Michał Bilewicz, a poprowadzi ją Małgorzata Kulbaczewska-Figat.

Podczas dyskusji chcielibyśmy skoncentrować się na trzech kwestiach:

- rocznicy Nocy Kryształowej – jakie z niej możemy wyciągnąć wnioski dzisiaj?
- dlaczego doszło do wydarzeń z 9/10 listopada 1938 r.? Kto był siłą w nich wiodącą? Czemu było na nie przyzwolenie?
- czy Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem jest obecny w świadomości Polaków?
- czemu młodzież kieruje się ku skrajnej prawicy? Czy programy szkolne w wystarczający sposób przedstawiają zagrożenie jakie niesie ze sobą renesans idei narodowych?

Spotkanie odbędzie się 9 listopada o godz. 19 za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Zoom. Można je oglądać także na portalu Strajk.

 

SPOTKANIE ONLINE „PAMIĘTAMY! MŁODZIEŻ, SKRAJNA PRAWICA, PYTANIA O POLSKĘ”