21.

Czad orkiestra 2000. „Arlekin” [reklama płyty logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”], wiosna 2000.

22.

Czad orkiestra 2000. „Arlekin” [reklama płyty logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”], lato 2000.

23.

Czasopisma kulturalne. W: Sprawozdanie 1998. Fundacja im. Stefana Batorego. Warszawa, Fundacja im. Stefana Batorego, 1999.

24. A. Czechow: Pawilon szósty [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. M. Grabowska. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2019. 
25.

Czytaj „NIGDY WIĘCEJ” niepoprawne politycznie pismo antyfaszystowskie [reklama pisma „NIGDY WIĘCEJ”]. „Gazeta Punkowa”, wiosna 2000.

Suma artykułów w kategorii: 25