41.

Działaj przeciwko nietolerancji. Społeczeństwo przeciwko skrajnie prawicowemu ekstremizmowi. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 06.2008.

42. Dziennikarze w obronie TVN [list otwarty sygnowany przez Rafała Pankowskiego]. „Gazeta Wyborcza”, 10.08.2021.
43. J. Dzięgielewski: Poland. W: State of Hate: Far right extremism in Europe 2021. Red. J. Mulhall, S. Khan-Ruf. Londyn, „Hope not Hate”, 2021. 
Suma artykułów w kategorii: 43