21.

Grand Press 2010. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 01.2011.

22.

Grand Press 2010. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, 01.2011.

23.

Grand Press 2011. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 01.2012.

24.

Grand Press 2011. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, 01.2012.

25.

Grand Press 2012. Jak głosowały redakcje. „Nigdy więcej” – Warszawa. „Press”, 01.2013.

26.

Grand Press 2012. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, 01.2013.

27.

Grand Press 2013. Jak głosowały redakcje. „Stadion” – Warszawa. „Press”, nr 1-2, 2014.

28.

Grand Press 2015. Jak głosowały redakcje. „NIGDY WIĘCEJ”. „Press”, nr 1-2, 2016.

29.

Grand Press 2015. Jak głosowały redakcje. „Stadion”. „Press”, nr 1-2, 2016.

30.

Grand Press 2016. Jak głosowały redakcje. „NIGDY WIĘCEJ”. „Press”, nr 1-2, 2017.

31. Grand Press 2016. Jak głosowały redakcje. „Stadion”. „Press”, nr 1-2, 2017.
32. Grand Press 2018. Jak głosowały redakcje. „NIGDY WIĘCEJ”. „Press”, nr 1-2, 2019.
33. Grand Press 2018. Jak głosowały redakcje. „Stadion”. „Press”, nr 1-2, 2019.
34. Grand Press 2018 [zdjęcie: Nickey Diamond, prof. Rafał Pankowski („Nigdy Więcej”)], „Press”, nr 1-2, 2019.
35. Grand Press 2019. Jak głosowały redakcje. „NIGDY WIĘCEJ”. „Press”, nr 1-2, 2020.
36. Grand Press 2019. Jak głosowały redakcje. „Stadion”. „Press”, nr 1-2, 2020.
37. Grand Press 2020. Jak głosowały redakcje. „NIGDY WIĘCEJ”. „Press”, nr 1-2, 2021.
38. Grand Press 2020. Jak głosowały redakcje. „Stadion”. „Press”, nr 1-2, 2021.
39. Grand Press 2021. Jak głosowały redakcje. „NIGDY WIĘCEJ”. „Press”, nr 1-2, 2022.
40. Grand Press 2021. Jak głosowały redakcje. „Stadion”. „Press”, nr 1-2, 2022.
Suma artykułów w kategorii: 51