81. Jedyne w Polsce pismo poświęcone w całości problemom rasizmu, faszyzmu i antysemityzmu [zapowiedź 16 numeru pisma „NIGDY WIĘCEJ”]. „Słowo Żydowskie”, 15 - 30.11.2008.
82. Jedyne w Polsce pismo poświęcone w całości problemom rasizmu, faszyzmu i antysemityzmu [zapowiedź 16 numeru pisma „NIGDY WIĘCEJ”]. „Czas Kultury”, 2/2009.
83. Jedyne w Polsce pismo poświęcone w całości problemom rasizmu, faszyzmu i antysemityzmu. [zapowiedź 17 numeru pisma „NIGDY WIĘCEJ” i „Brunatnej Księgi”]. „Dialog”, nr 91, 2010.
84. Jedyne w Polsce pismo poświęcone w całości problemom rasizmu, faszyzmu i antysemityzmu [zapowiedź 17 numeru pisma „NIGDY WIĘCEJ”]. „Gatki z Chatki”, nr 4/5, 2008.
85. Jedyne w Polsce pismo poświęcone w całości problemom rasizmu, faszyzmu i antysemityzmu [zapowiedź 17 numeru pisma „NIGDY WIĘCEJ”]. „Midrasz”, 12.2008.
86. Jedyne w Polsce pismo poświęcone w całości problemom rasizmu, faszyzmu i antysemityzmu [zapowiedź 17 numeru pisma „NIGDY WIĘCEJ”]. „Midrasz”, 05.2009.
87. Jedyne w Polsce pismo poświęcone w całości problemom rasizmu, faszyzmu i antysemityzmu [zapowiedź 17 numeru pisma „NIGDY WIĘCEJ”]. „Recykling Idei”, jesień – zima 2008.
88. Jest tyle sił w Narodzie… [zdjęcie z manifestacji GAN Tarnobrzeg w listopadzie 2000 roku, transparent z logo kampanii „Muzyka przeciwko Rasizmowi”].„Bunt Młodych Duchem”, 07 – 08.2001.  
89. Jimmy Jazz Records [reklama wydawnictwa „Jimmy Jazz Records” z logo „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”].„Arle-Zine”, jesień 2002 – zima 2003.
90. Jimmy Jazz Records [reklama wydawnictwa „Jimmy Jazz Records” z logo „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”]. „Arle-Zine”, lato 2002.
91. Jimmy Jazz Records [reklama wydawnictwa „Jimmy Jazz Records” z logo „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”]. „Garaż”, jesień 2003.  
92. Jimmy Jazz Records [reklama wydawnictwa „Jimmy Jazz Records” z logo „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”]. „Pasażer”, wiosna 2004.  
93. Joint Statement: Why Chatham House must do better in vetting speakers. Faith-matters.org, 3.03.2020.
94. July. W: Calendar of Internationalism, nr 83, 07.2007.  
Suma artykułów w kategorii: 94