21. M. Piedziewicz: Dżoker [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2016.
22. A. Piela: Islamophobia in Poland. National Report 2018. W: European Islamophobia Report 2018. Red. E. Bayraklı, F. Hafez. Stambuł [Turcja], Foundation for Political, Economic and Social Research (SETA), 2019.
23. A. Piela, A. Łukjanowicz: Islamophobia in Poland. National Report 2017. W: European Islamophobia Report (EIR). Red. E. Bayraklı, F. Hafez. Stambuł [Turcja], Foundation for Political, Economic and Social Research (SETA), 2018.
24. Pierwsza grupa. Euro 2012. Londyn [Wielka Brytania], Football Against Racism in Europe, 2012.  
25. Piłka nożna wolna od rasizmu. Ulotka tematyczna UNITED. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2008.  
26. Pismo prawdziwych kibiców [zapowiedź 1 numeru pisma „Stadion”]. „Garaż”, zima – wiosna 2000.  
27. Plan wybranych wydarzeń [debata „Piłka w polityce czy polityka w piłce” z udziałem przedstawiciela Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. „Gazeta Wyborcza. Stołeczna”, 11.05.2012.  
28. Poczta. „Rita Baum”, zima 2009.  
29. Покажи Расизму Червону Картку. Київ,Футбол прот упереджнь [Ukraina], 2010.
30. Poland. W: 19th European-Wide Action Week Against Racism. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2011.  
31. Poland. W: Calendar of Internationalism. 14.03.11 – 27.03.11. European Action Week Against Racism. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, No. 97, 03.2011.  
32. Poland. W: Calendar of Internationalism. 20th European Action Week Anainst Racism. 16-24 March 2013. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, No. 101, 03.2013.  
33. Poland. W: Calendar of Internationalism. 9 November International Day against Fascism and Antisemitism. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, No. 88, 10.2008  
34. Poland. W: Campaign Report. 14-21 March 2005 European-Wide Action Week Against Racism. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action.  
35. Poland. W: Campaign Report. 18-26 March 2006 European-Wide Action Week Against Racism. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action.
36. Poland. W: Campaign Report. 15-23 March 2003 European-Wide Action Week Against Racism. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action.  
37. Poland. W: Campaign Report. 16-24 March 2002 European-Wide Action Week Against Racism. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action.  
38. Poland. W: Campaign Report. 17-25 March 2007 European-Wide Action Week Against Racism. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action.  
39. Poland. W: Country Reports on Human Rights Practice for 2016 [raport Departamentu Stanu USA]. Washington, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2017.
40. Poland. W: Country Reports on Human Rights Practice for 2017 [raport Departamentu Stanu USA]. Washington, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2018.
Suma artykułów w kategorii: 104