481. Pierwsza grupa. Euro 2012. Londyn [Wielka Brytania], Football Against Racism in Europe, 2012.  
482. Piłka nożna wolna od rasizmu. Ulotka tematyczna UNITED. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2008.  
483. Pismo prawdziwych kibiców [zapowiedź 1 numeru pisma „Stadion”]. „Garaż”, zima – wiosna 2000.  
484. Plan wybranych wydarzeń [debata „Piłka w polityce czy polityka w piłce” z udziałem przedstawiciela Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. „Gazeta Wyborcza. Stołeczna”, 11.05.2012.  
485. Poczta. „Rita Baum”, zima 2009.  
486. Покажи Расизму Червону Картку. Київ,Футбол прот упереджнь [Ukraina], 2010.
487. Poland. W: 19th European-Wide Action Week Against Racism. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2011.  
488. Poland. W: Calendar of Internationalism. 14.03.11 – 27.03.11. European Action Week Against Racism. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, No. 97, 03.2011.  
489. Poland. W: Calendar of Internationalism. 20th European Action Week Anainst Racism. 16-24 March 2013. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, No. 101, 03.2013.  
490. Poland. W: Calendar of Internationalism. 9 November International Day against Fascism and Antisemitism. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, No. 88, 10.2008  
491. Poland. W: Campaign Report. 14-21 March 2005 European-Wide Action Week Against Racism. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action.  
492. Poland. W: Campaign Report. 18-26 March 2006 European-Wide Action Week Against Racism. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action.
493. Poland. W: Campaign Report. 15-23 March 2003 European-Wide Action Week Against Racism. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action.  
494. Poland. W: Campaign Report. 16-24 March 2002 European-Wide Action Week Against Racism. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action.  
495. Poland. W: Campaign Report. 17-25 March 2007 European-Wide Action Week Against Racism. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action.  
496. Poland. W: Country Reports on Human Rights Practice for 2016 [raport Departamentu Stanu USA]. Washington, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2017.
497. Poland. W: Country Reports on Human Rights Practice for 2017 [raport Departamentu Stanu USA]. Washington, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2018.
498. Poland. W: European Address Book Against Racism. Edition 1999. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 1999.  
499. Poland. W: European Address Book Against Racism. Edition 2000. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2000.  
500. Poland. W: European Address Book Against Racism. Edition 2001. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2001.  
Suma artykułów w kategorii: 684