621. Report. 1st International Conference Academic Anti-Semitism „Anti-Semitism in Academia: Sources and Solutions”. Amsterdam [Holandia], Magenta Foundation, 2006.  
622. Report 2009. INACH. Bringing the Online in Line with Human Rights. Amsterdam [Holandia], International Network Against Cyber Hate, 11.2009.  
623. Report 2010. INACH. Bringing the Online in Line with Human Rights. Amsterdam [Holandia], International Network Against Cyber Hate, 11.2010.
624. Report on the INACH Annual Conference 2018 „Hate Speech, Recruitment, Terrorism”, 11 October 2018, De Burcht, Amsterdam, The Netherlands. Opr. C. Schäfer.  Amsterdam [Holandia], INACH, 2018.
625. Репрезентация трудного прошлого в музейных экспозициях в Камбодже и Бангладеш. Jewish-museum.ru, 20.03.2021.
626. Resistance Against Intolerance. „Information Leaflet. UNITED for Intercultural Action European Network Against Nationalism, Racism, Fascism and in Suport of Migrans and Refugees”, nr 17.  
627. RESPECT Diversity – Football Unites. The FARE Network’s Programme of Activities at Euro 2012. Project Report. Warszawa, Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, 2013.
628. Respect your Health – Euroschools 2012. Guide. Berlin [Niemcy], streetfootballworld, 2012.
629. Respect your Health – Euroschools 2012 [Szanuj swoje Zdrowie – Euroszkoły 2012]. Podręcznik. Berlin [Niemcy], streetfootballworld, 2012.
630. Responsibility. It’s in your hands. 9 November. International Day Against Fascism and Antisemitism [na zdjęciu plakietka z logo GAN]. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 2012.
631. Right Wing Extremism: Promoting Anti-Racism and Intercultural Dialogue in Polish Football. W: Stand Up. Speak Up. The Story 2005-2009. Brussels. King Baudouin Foundation, 06.2009.
632. Roads out of a dead end. Creative actions against hatred. Civil Society Against Right-wing Extremism. Project report & good practice guide. Amsredam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2010.
633. T. Rolke: Warszawscy sportowcy. Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich, 2013.
634. M. Rosa: Skarga na treści emitowane w programie „W tyle wizji” TVP [pismo do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji], 19.02.2019.
635. Rozwój lokalny i demokracja. „Barwy Wolontariatu”, Centrum Wolontariatu, 2003.
636. RPO przedstawił sejmowej komisji skargi i wnioski dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Rpo.gov.pl, 20.02.2019.
637. Ch. Salewicz: Bob Marley – nieopowiedziana historia króla reggae. Tłum. M. M. Góralski. Kraków, Wydawnictwo Sine Qua Non, 2013.
638. Secesja [wywiad z zespołem Secesja. Na ilustrujących go zdjęciach z koncertu transparent z logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”]. „Arle-Zine”, jesień – zima 2001.
639. I. Shtakster, M. Bilewicz: Poland. W: Antisemitism Worldwide 2020. Red. M. Alexander. Tel Aviv University, The Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry, 2021.
640. N. Sineaeva: Museums as Spaces for Exhibiting and Dealing with the Difficult Past. Curatorial and Educational Choices and Challenges. W: 6th International Conference on Bangladesh Genocide and Justice. 14-16 November 2019. Paper Abstract, Profile and Programme. Bangladesh, Liberation War Museum, 2019.
Suma artykułów w kategorii: 744