621. Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”. W: Organizacje praw człowieka. Czas na działanie. Raport Monitora Olimpijskiego # 3. Warszawa, Fundacja Inna Przestrzeń, 2009.  
622. Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” [der Verein „Nie Wieder”]. W: „Unser Team für die WM. 3. Antirassistisches Turnier Sankt Pauli 13 – 14.05.2006. Stand Up, Speak Up”, Niemcy.  
623. K. P. Sveinsson, S. Isal, R. Oakley, A. Woods: Preventing Racist Violence In Europe: Seminar Report and Compendium of Good Practice. London, Runnymade Trust, 2010.  
624. J. Swift: Podróże Guliwera [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. Anonim. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2017.
625. Symbole Rasistowskie. Materiały szkoleniowy przygotowany dla PZPN przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” polskie przedstawicielstwo Football Against Racism in Europe [FARE]. Polski Związek Piłki Nożnej, 2003.  
626. Szacunek dla różnorodności [broszura informacyjna Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. Wyd. 2018.
627. Поважай свое Здоров`я – Euroschools 2012. Посібник. Berlin [Niemcy], streetfootballworld, 2012.  
628. W. Szekspir: Cytaty najpiękniejsze [patronat Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2014.
629. Tackling Racism in Club Football. A Guide for Clubs [Draft Version]. Barcelona 1 February 2006. Unite Against Racism. 2nd Unite Against Racism Conference in European Football. Vienna [Austria], Produced by FARE for UEFA, 2006.
630. Targeting Central and Eastern Europe. W: FARE. Football Against Racism in Europe. Campaigning for a Football without Discrimination.  
631. Targeting Discrimination in Football. W: „FARE Partnership with the European Commission, 03.2002.  
632. The Alliance against Genocide. Alliance Members. GenocideWatch.com, 06.2020.
633. The Brown Book – hate crime monitoring. W: Against hate. Guidebook of good practices in combating hate crimes and hate speech. Red. T. Đaković, C. Senta. Zagrzeb [Chorwacja], 2019.
634. The For Diversity. Against Discrimination” information campaing. Berlin, European Commission, Media Consulta Production, 2008.  
635. A. Thomas: Nienawiść, którą dajesz [patronat Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. D. Olejnik. Słupsk, Wyd. Papierowy Księżyc, 2018.
636. Threats to Liberal Democracy in Europe [zapis dyskusji]. Paneliści: Anne Applebaum, Rafał Pankowski, Michael Williams, Daniel Ziblatt. Parlament Kanady, Standing Committee on Foreign Affairs and International Development (FAAE), posiedzenie nr 42, sesja 1, spotkanie 138, 2.05.2019.  
637. To my drukujemy Wasze t-shirty… [reklama firmy „United & Hools”]. „Garaż”, nr 24, 2006.  
638. To my drukujemy Wasze t-shirty… [reklama firmy „United & Hools”]. „Reggaebeat”, nr 2, 12.2006.  
639. A. Tomczyszyn: Ezotero. Moje przeznaczenie [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2016.
640. [tora]: Zagrali na Woodstocku [zdjęcie zespołu The Thinners w koszulkach z logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”]. „Nowiny Wodzisławskie”, 16.08.2011.  
Suma artykułów w kategorii: 696