PREZES „NIGDY WIĘCEJ” LAUREATEM NAGRODY FUNDACJI POLCUL

04.10.2005

Marcin Kornak – założyciel i prezes antyfaszystowskiego Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” – został laureatem nagrody Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego – POLCUL.

Celem nagrody, przyznawanej od 1980 roku, jest „wyróżnianie indywidualnych osób w Polsce czynnie zaangażowanych w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego; swą postawą i działalnością wyrażających poszanowanie i tolerancję dla innych”. Jej fundator, Jerzy Boniecki, współpracownik paryskiej „Kultury” i działacz Amnesty International, był zamieszkałym w Australii biznesmenem, poetą i działaczem polonijnym.

Marcin Kornak został wyróżniony „za działalność na rzecz tolerancji i przezwyciężania dyskryminacji i ksenofobii”.

M. Kornak jest założycielem Grupy Anty-Nazistowskiej (GAN) powstałej w 1992 roku Bydgoszczy. Od 1996 r. jest prezesem Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” i redaktorem naczelnym pisma pod tym samym tytułem, poświęconego problemom rasizmu, neofaszyzmu i ksenofobii oraz redaktorem naczelnym skierowanego do antyrasistowskich kibiców magazynu „Stadion”. Jest inicjatorem i głównym koordynatorem kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” i „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” oraz programu „Brunatna Księga”.

Urodzony w 1968 roku Marcin Kornak od 15 roku życia, po wypadku, porusza się na wózku inwalidzkim. Zyskał ogólnopolskie uznanie jako poeta i autor tekstów piosenek zespołów rockowych ze sceny niezależnej oraz promotor kultury alternatywnej.

„Marcin Kornak należy do czołowych przedstawicieli polskiego życia publicznego, którego głos przeciwko nietolerancji i dyskryminacji jest ważny i szeroko słyszany” – stwierdziła przedstawicielka Fundacji prof. Barbara Weigl. – „Zaszczytem dla mnie było rekomendowanie jego kandydatury do nagrody POLCUL-u.”

„Wyróżnienie to jest dla mnie i jak sądzę także dla całego Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, wyrazem uznania dla wagi zagadnień, którymi się zajmujemy – walki z rasizmem, neofaszyzmem, szowinizmem i nietolerancją” – powiedział laureat. – „Traktuję je również jako zobowiązanie do wytrwałości w naszej niełatwej, a często i niewdzięcznej, pracy.”

We wcześniejszych latach laureatami nagrody POLCUL-u byli między innymi: Bogdan Borusewicz, ks. Michał Czajkowski Waldemar Frydrych Major, Konstanty Gebert, Bronisław Geremek, Przemysław Gintrowski, Zbigniew Herbert, Jacek Kaczmarski, Jan Kelus, Jacek Kuroń, Adam Michnik, Karol Modzelewski, ks. Arkadiusz Nowak, Jania Ochojska, Jerzy Owsiak, Jan Maria Rokita, Donald Tusk.

Wręczenie nagród odbędzie się 5 listopada w Domu Polonii na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.