21. Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem. Red. B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, L. M. Nijakowski, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011.
22. Księga Dobrych Praktyk. Działania na rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców. Red. P. Kwapisiewicz. Kraków, Wyd. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, 2018.
23. R. Księżyk: Dzika rzecz. Polska muzyka i transformacja 1989-1993. Wołowiec, Wyd. Czarne, 2020.
24. M. Kubicki: Racism in Poland. Enar Shadow Report 1006. Brussel [Bruksela], ENAR Shadow Report 2006, 2007.
25. G. Kuhn: Supporters. W: Soccer vs. the State. Tackling Football and Radical Politics. Oakland [Stany Zjednoczone], PM Press, 2011.
26. A. Kwiecień: Poradnik obywatela. Co możemy zrobić, gdy zetkniemy się z mową nienawiści? Warszawa, „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, 2011.
Suma artykułów w kategorii: 26