21. M. Kubicki: Racism in Poland. Enar Shadow Report 1006. Brussel [Bruksela], ENAR Shadow Report 2006, 2007.
22. G. Kuhn: Supporters. W: Soccer vs. the State. Tackling Football and Radical Politics. Oakland [Stany Zjednoczone], PM Press, 2011.
23. A. Kwiecień: Poradnik obywatela. Co możemy zrobić, gdy zetkniemy się z mową nienawiści? Warszawa, „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, 2011.
Suma artykułów w kategorii: 23