1. А. И. Альтман: Противодействие антисемитизму в российском футболе правовыми и образовательными методами. W: Защитим будуще. Первая Московская международная конференция по противодействию антисемитизму. Москва – Ростов-на-Дону, Феникс, 2018.
2. M. Andersson (rysunek), L. Sjunnesson (scenariusz): Bośniacki płaski pies [patronat magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. W. Góralczyk, dodatkowe tłum. z j. szwedzkiego: J. Högstrom. Warszawa, Kultura Gniewu, 2018.
3. D. Avey, R. Broomby: Człowiek który wkradł się do Auschwitz. Warszawa, Wydawnictwo Insignis, 2011.
4. A. Balcerzak: Zwischen Kreuz und Regenbogen. Eine Ethnografie der polnischen Protestkultur nach 1989. Bielefeld [Niemcy], Transcript Verlag, 2020.
5. F. Balicki: Więcej niż piłka nożna? St. Pauli jest tą możliwością. Hamburg [Niemcy], 2010-2014 [wyd. polskie: 2015]. 
6. I. Barna, T. Kohut, K. Pallai, O. Gyárfášová, J. Kocián, G. Mesežnikov, R. Pankowski: Modern Antisemitism in the Visegrád Countries – Countering Distortion. Budapeszt [Węgry], Tom Lantos Institute, 2021.
7. W. Bartoszewski, J. Barcz: Prawda i pojednanie: w 80. rocznicę urodzin Władysława Bartoszewskiego. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Rytm, 2002.
8. R. Blaschke: Im Schatten des Spiels. Rassimus Und Randale im Fussball. Göttingen, Verlag die Werkstatt, 2008.
9. D. Bramson: Self-Care as Collective Healing. W: Dealing with the Past: Aspects of Trauma and Healing. Red. A. Murage, A. Al-Nasani, D. Bramson. Phnom Penh [Kambodża], Heinrich Böll Foundation Cambodia Office, 2018.
10. A. Bulandra, J. Kościółek: Mowa nienawiści w stosunku do mniejszości rasowych, narodowych i etnicznych. W: Przeciwdziałanie mowie nienawiści. Podręcznik dla środowiska politycznego. Kraków, Stowarzyszenie Interkulturalni PL, Fundacja Dialog-Pheniben, 2016.
11. A. Cała: Omówienie prokuratorskich interpretacji artykułów 256 i 257 kodeksu karnego w świetle wybranych przypadków zaskarżenia publikacji antysemickich. W: Przestępstwa nie stwierdzono. Prokuratorzy wobec doniesień o publikacji antysemickich. Warszawa, Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita” i Wydawnictwo „Nisza”, 2006.
12. M. Cegielski: Mozaika. Śladami Rechowiczów. Warszawa, Wydawnictwo W.A.B., 2011.
13. R. D. Cherry, A. Orla-Bukowska: Rethinking Poles and Jews: Troubled Past, Brighter Future. Lanham, Rowman & Littlefield [Stany Zjednoczone], 2007.
14. P. Chlebowicz: Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne. Warszawa, Wolters Kluwer Polska SA, 2013.
15. D. Ciosmak: „Nigdy Więcej”. W: Antologia zinów 1989-2001. Kielce 2001.
16. Nie wstydzę się Ewangelii. Z ks. Michałem Czajkowskim rozmawia Jan Turnau. Kraków, Wydawnictwo WAM, 2004.  
17. Directory. W: Searching for peace in Europe and Eurasia. An overview of conflict prevention and peacebuilding activities. Red. P. van Tongeren. London, European Centre for Conflict Prevention, Lynne Rienner Publishers, 2002.
18. M. Doidge: Racism and European Football. W: Routledge Handbook of Sport, Race and Ethnicity. Red. J. Nauright, D. K. Wiggins. Londyn, Routledge, 2016.
19. M. Duda: Przestępstwa z nienawiści. Studium prawnokarne i kryminologiczne. Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2016.
20. Cudzoziemcy w Warszawie. Nieunikniona obecność. Red. M. Dudkiewicz, P. Majewski. Warszawa, Uniwersytet SWPS, Fundacja „Obserwatorium”, 2017.
Suma artykułów w kategorii: 264