21. P. Dunin-Wąsowicz, K. Varga: Marcin Kornak. W: Parnas bis. Warszawa, Empik/Odeon, 1995.
22. Dwadzieścia lat Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej. Warszawa, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, 2011.
23. Dyskryminacja. W: Encyklopedia. Prawo nie tylko dla prawników. Bielsko-Biała, PPU „Park”, 2002.
24. Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Red. K. Gawlicz, P. Rudnicki i M. Starnawski. Warszawa, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, 2015.
25. Dzikie jest piękne [wywiad z Januszem Reichelem]. W: Muzyczne dzikie życie. Bystra k. Bielska-Białej, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 2004.
26. Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski. Red. M. Branka i D. Cieślikowska. Kraków, Stowarzyszenie Willa Decjusza, 2010.
27. Edukacja obywatelska młodzieży. Dobre praktyki. Warszawa, Fundacja Civis Polonus, 2009.
28. Fake-News. Die wichtigsten ZEIT-Artikel über die Wahrheitskrise. Hamburg [Niemcy], Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, 2017.
29. M. Fanizadeh, M. Pinter: Football against Racism in Europe. W: Ballbesitz ist Diebstahl. Fußballfans Zwischenkultur und Kommerz. Göttingen, Verlag Die Werkststatt, 2004.
30. B. Fatyga: Bestandsaufnahme. W: Polen. Land Undjunge Leute. Potsdam, Deutsch-Polnisches Jugendwerk / Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży [Niemcy/Polska], 1998.
31. L. Fekete: Pedlars of hate: the violent impact of the European far Right. London, Institute of Race Relations, 2012.
32. M. Filip: Polityka tożsamości we wspólnotach neopogańskich. Przykład Zakonu Zadrugi „Północny Wilk”. W: W. Dohnal, A. Posern-Zieliński (red.). Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy. Warszawa. Komitet Nauk Etnologicznych PAN - Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011.
33. M. Fleming: National Minorities in Post-Communist Poland. London, Veritas Fundation Publication Centre, 2003.
34. P. Forecki: Elity symboliczne w Polsce wobec „kłamstwa oswiecimskiego”. W: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania. Red. P. Czapliński, E. Domańska. Poznań, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2009.
35. K. Gawlicz, M. Starnawski: Areas of Discrimination and Marginalisation in School and Preschool Education in Poland. W: Educational Change and Challenges in Poland and the Czech Republic after 1989. Ed. M. Starnawski, P. Rudnicki, M. Nowak-Dziemianowicz. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2013.
36. L. Gnoiński, J. Skaradziński: Deuter. W: Encyklopedia Polskiego Rocka. Warszawa, In Rock, 2001.
37. K. Grabowski, K. Gajda: Gościu. Auto-bio-Grabaż. Poznań, In Rock, 2010.
38. Granice solidarności. Romowie w Polsce po roku 1989. Raport przygotowany przez European Roma Rights Center. Warszawa, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, 2003.
39. B. Grell, T. Köhler, R. Pankowski, N. Sineaeva, M. Starnawski: Hate Crime Monitoring and Victim Assistance in Poland and Germany. Warszawa/Potsdam, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” / Opferperspektive, 2009.
40. М. Грінберг: Футбол Против Расизму: Інформаційна брошура для педагогив і футбольних вболівалъників. Київ, Конгрес національних громад України [Ukraina], 2013.
Suma artykułów w kategorii: 251