181. R. Pankowski, M. Kornak: Radical Nationalism in Poland: From Theory to Practice. W: Right-wing extremism in Europe: country analyses, counter-strategies and labor-market oriented exit strategies. Ralf Melzer [eds.]. Berlin, Friedrich-Ebert-Stiftung [Niemcy], 2013.
182. R. Pankowski, M. Kornak: Radikaler Nationalismus in Polen: Von der Theorie zur Praxis. In: Rechtsextremismus in Europa. Länderanalysen, Gegenstrategien und arbeitsmarktorientierte Ausstiegsarbeit. Ralf Melzer [Hrsg.]. Berlin, Friedrich-Ebert-Stiftung [Niemcy], 2013.
183. R. Pankowski, N. Sineaeva: Letter of condolences. W: Special journal of the Bangladesh Sangharaj Bhikkhu Mahashabha President of Dharmasenapati Ajitananda Mahathero’s International funeral committee. Ed. by P. Lokananda Mahathera, 2019.
184. R. Pankowski, P. Witkowski: „Death to enemies of the fatherland”: Violent Right-Wing Extremism infiltration of the milieu of Polish football hooligans. W: The Virus of Radicalization. Red. P. Kuczynski. Warszawa, Collegium Civitas, 2023.
185. Paszporty do tolerancji [wywiad z Moniką Spławską-Murmyło i Mirosławem Tryczykiem]. „Gazeta Wyborcza”, 15.11.2011.  
186. P. Piotrowski: Chuligani a kultura futbolu w Polsce. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.  
187. Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach policji. Praktyczny poradnik. Red. Krzysztof Łaszkiewicz, Warszawa, Centrum Szkolenia Policji, 2013.
188. K. Podemski: Globalizacja mowy nienawiści. W: Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne. Red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias. Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer business, 2010.
189. Poland – Never Again Association. IN@CH International Network Against Cyber Hate. Annual Report 2005. Amsterdam [Holandia], International Network Against Cyber Hate [INACH], 2006.
190. Polcul Fundacja Jerzego Bonieckiego. 1980-2007. Toruń 2007.
191. M. Pollack: Ojcobójca. Wołowiec,Wydawnictwo Czarne, 2005.
192. Polnische Gesellschaft. Darstellungen und Materialien für den Unterricht. Red. Matthias Kneip. Manfred Mack. Berlin [Niemcy], Deutsches Polen Institut – Darmstadt, 2012.
193. Polski Związek Piłki Nożnej oraz Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” przedstawia przykładowe zakazane znaki i symbole stosowane przez pseudokibiców na stadionach piłkarskich. W: Vademecum bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich w Polsce [Wg stanu prawnego na 30.06.2010 r.]. Warszawa, Polski Związek Piłki Nożnej. 2010.
194. A. Pomorski: Imperialna baba. Warszawa, OPEN Wydawnictwo Naukowe i Literackie, 2005.
195. J.-V. Potel: Koniec niewinności. Polska wobec swojej żydowskiej przeszłości. Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010.
196. Praktyka: „Brunatna Księga”. W: Zapobieganie przemocy motywowanej dyskryminacją na poziomie lokalnym: praktyki i zalecenia. Paryż [Francja], Europejskie Forum na rzecz Bezpieczeństwa Miejskiego, 2017.
197. B. Prejs: Antyfaszyści. W: Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija. Katowice, Wydawnictwo KOS, 2005.
198.

P. Prekiel: Realne zagrożenie ze strony skrajnej prawicy [wywiad z Rafałem Pankowskim]. W: Jaka Polska? Red. P. Prekiel. Warszawa, Wydawnictwo „Kto jest Kim”, 2015.

199. Preventing and responding to hate crimes. A resource guide for NGOs in the OSCE region. Warsaw, OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2009.  
200. Problematyka Holocaustu w Internecie. W: Dlaczego należy uczyć o Holocauście? Red. J. Ambrosiewicz-Jacobs, L. Hońdo, Kraków, Uniwersytet Jagielloński Instytut Europeistyki, 2005.
Suma artykułów w kategorii: 263