181. A. Pomorski: Imperialna baba. Warszawa, OPEN Wydawnictwo Naukowe i Literackie, 2005.
182. J.-V. Potel: Koniec niewinności. Polska wobec swojej żydowskiej przeszłości. Kraków, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010.
183. Praktyka: „Brunatna Księga”. W: Zapobieganie przemocy motywowanej dyskryminacją na poziomie lokalnym: praktyki i zalecenia. Paryż [Francja], Europejskie Forum na rzecz Bezpieczeństwa Miejskiego, 2017.
184. B. Prejs: Antyfaszyści. W: Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija. Katowice, Wydawnictwo KOS, 2005.
185.

P. Prekiel: Realne zagrożenie ze strony skrajnej prawicy [wywiad z Rafałem Pankowskim]. W: Jaka Polska? Red. P. Prekiel. Warszawa, Wydawnictwo „Kto jest Kim”, 2015.

186. Preventing and responding to hate crimes. A resource guide for NGOs in the OSCE region. Warsaw, OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2009.  
187. Problematyka Holocaustu w Internecie. W: Dlaczego należy uczyć o Holocauście? Red. J. Ambrosiewicz-Jacobs, L. Hońdo, Kraków, Uniwersytet Jagielloński Instytut Europeistyki, 2005.
188. Przeciwdziałanie przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem etnicznym i narodowością. Analiza i zalecenia. Red. S. Trociuk. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2012.
189. Przemoc motywowana uprzedzeniami. Przestępstwa z nienawiści. Red. A. Lipowska-Teutsch i E. Ryłko. Kraków, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, 2007.  
190. Przestępstwa z nienawiści. Materiał pomocniczy dla trenera. Opr. M. Wydra, R. Rauhut, M. Wołoszym-Siemion, A. Malmon, W. Prejs, Warszawa, Komenda Główna Policji i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2010.
191.

J. Purski: Muzyka Przeciwko Rasizmowi. W: Studenckie badanie rzeczywistości. Zeszyty naukowe i dydaktyczne nr 6. Warszawa, Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia, 2004.

192. Rafał Pankowski [biogram]. W: rubryka Idee. W: Tekstualia bis. Słownik młodej polskiej kultury. Red. P. Marecki, Kraków, Korporacja Ha!Art, 2007.  
193. V. Ramalingam: Old Threat, New Approach: Tackling the Far Right across Europe, Londyn, Institute for Strategic Dialogue [Wielka Brytania], 2014.
194. V. Ramalingam: On the Front Line. A guide to countering far-right extremism. Londyn [Wielka Brytania], Institute for Strategic Dialogue, 2014.
195. Raport na temat Polski do Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji. Warszawa, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2014.  
196. Ready! Steady! Go! Report. European Youth Preparation for the UN World Conference Against Racism in The European Youth Centre of Europe in Strasbourg [F] May 28 – June 4, 2000. UNITED for Intercultural Action, 2000.
197. Ch. Dornbuch, J. Raabe [Hg.]: Rechtsrock Bestandsaufnahme und Gegensrategien. Hamburg/Münster, Untrast, 2002.
198. P. A. Rudling: The Return of the Ukrainian Far Right: The Case of VO Svoboda. W: R. Wodak, J. E. Richardson: Analyzing Fascist Discourse: European Fascism in Talk and Text. Londyn [Wielka Brytania], Routledge, 2013.
199. Sz. Rudnicki: Right-wing Radicalism in Contemporary Poland. W:Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies an Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century. Ed. by J. Borejsza. New York, Berghahn Books, 2006.
200. W. Sadurski: Political rights under stress in 21st century Europe. Part 15, book 3. London, Oxford University Press, 2006.
Suma artykułów w kategorii: 245