41. B. Grell, T. Köhler, R. Pankowski, N. Sineaeva, M. Starnawski: Hate Crime Monitoring and Victim Assistance in Poland and Germany. Warszawa/Potsdam, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” / Opferperspektive, 2009.
42. М. Грінберг: Футбол Против Расизму: Інформаційна брошура для педагогив і футбольних вболівалъників. Київ, Конгрес національних громад України [Ukraina], 2013.
43. H. Grynberg: Dialog polsko-żydowski. Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2003.
44. Ł. Grzesiczak: Symbole neonazistowskie [hasło]. W: Encyklopedia bezpieczeństwa, t. V. Red. O. Wasiuta, S. Wasiuta. Kraków, Wydawnictwo Libron, 2022.
45. P. P. Grzybowski: Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011.
46. „The Subtenant” („Sublokatorka”) by Hanna Krall [hasło w leksykonie]. W: Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction Works and Contexts. Red. E.-M. Hiemer, J. Holý, A. Firlej i H. Nichtburgerová. Berlin, De Gruyter Oldenbourg, 2021.
47. Hate Crime In the OSCE Region – Incidents and Responses. Annual Report 2010. Wasaw, Organization for Security and Co-operation in Europe, Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2011.
48. Hateful. Monitoring Racism, Discrimination and Hate Crime in Polish and Ukrainian Football 2009-2011. Ed. by R. Pankowski, Warsaw-Kyiv-London, East Europe Monitoring Centre, „NEVER AGAIN” Association, Football Against Prejudices, FARE Eastern European Development Project, 2011.
49. J. Hebel: Bagno. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2007.
50. J. Hebel: Chciałbym umrzeć z miłości. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2009.
51. J. Hebel: Jeszcze będzie przepięknie. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2011.
52. J. Hebel: Misz – masz. Wybór krótkich tekstów krytyczno-literackich. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2009.
53. J. Hebel: Niszcz faszyzm, buduj przyjaźń. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2002.
54. J. Hebel: Piórem po książkach. Zbiór recenzji z miesięcznika „Dziś” M. F. Rakowskiego. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2012.
55. J. Hebel: Wszyscy byli odwróceni. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2010.
56. J. Hejenkowski: Encyklopedia polskiego reggae. Gliwice, Zima, 2004.
57. J. Hejenkowski, Ł. Jarosiński: Zima Records. W: Encyklopedia polskiego reggae i ska. Gliwice, Wydawnictwo Zima, 2009.
58. B. Hołyst: Kryminologia. Warszawa, LexisNexis, 2009.
59. P. Iganski: Racist Violence in Europe. Brussels, European Network against Racism [Belgia], 2011.
60. D. Ilczuk, K. Krzysztofek, R. Pankowski, J. S. Wojciechowski: Warsaw: The City Of Reviving Multiculturalism. W: Metropolis of Europe. Diversity Urban Cultural Life. Warszawa, Editors Ilczuk D. and Raj Isar Y., CIRCLE Pro Cultura, 2006.
Suma artykułów w kategorii: 263