41. М. Грінберг: Футбол Против Расизму: Інформаційна брошура для педагогив і футбольних вболівалъників. Київ, Конгрес національних громад України [Ukraina], 2013.
42. H. Grynberg: Dialog polsko-żydowski. Wołowiec, Wydawnictwo Czarne, 2003.
43. P. P. Grzybowski: Spotkania z Innymi. Czytanki do edukacji międzykulturowej. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011.
44. „The Subtenant” („Sublokatorka”) by Hanna Krall [hasło w leksykonie]. W: Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction Works and Contexts. Red. E.-M. Hiemer, J. Holý, A. Firlej i H. Nichtburgerová. Berlin, De Gruyter Oldenbourg, 2021.
45. Hate Crime In the OSCE Region – Incidents and Responses. Annual Report 2010. Wasaw, Organization for Security and Co-operation in Europe, Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2011.
46. Hateful. Monitoring Racism, Discrimination and Hate Crime in Polish and Ukrainian Football 2009-2011. Ed. by R. Pankowski, Warsaw-Kyiv-London, East Europe Monitoring Centre, „NEVER AGAIN” Association, Football Against Prejudices, FARE Eastern European Development Project, 2011.
47. J. Hebel: Bagno. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2007.
48. J. Hebel: Chciałbym umrzeć z miłości. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2009.
49. J. Hebel: Jeszcze będzie przepięknie. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2011.
50. J. Hebel: Misz – masz. Wybór krótkich tekstów krytyczno-literackich. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2009.
51. J. Hebel: Niszcz faszyzm, buduj przyjaźń. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2002.
52. J. Hebel: Piórem po książkach. Zbiór recenzji z miesięcznika „Dziś” M. F. Rakowskiego. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2012.
53. J. Hebel: Wszyscy byli odwróceni. Warszawa, Wydawnictwo „De Liberal”, 2010.
54. J. Hejenkowski: Encyklopedia polskiego reggae. Gliwice, Zima, 2004.
55. J. Hejenkowski, Ł. Jarosiński: Zima Records. W: Encyklopedia polskiego reggae i ska. Gliwice, Wydawnictwo Zima, 2009.
56. B. Hołyst: Kryminologia. Warszawa, LexisNexis, 2009.
57. P. Iganski: Racist Violence in Europe. Brussels, European Network against Racism [Belgia], 2011.
58. D. Ilczuk, K. Krzysztofek, R. Pankowski, J. S. Wojciechowski: Warsaw: The City Of Reviving Multiculturalism. W: Metropolis of Europe. Diversity Urban Cultural Life. Warszawa, Editors Ilczuk D. and Raj Isar Y., CIRCLE Pro Cultura, 2006.
59. D. Ilczuk, K. Krzysztofek, R. Pankowski, J. S. Wojciechowski: Warsaw: The City Of Reviving Multiculturalism. W: Conference Reader. Metropolis of Europe. Urban Cultural Life and Inter-City Cultural Interactions for „Cultural Diversity” in Europe. 23rd – 24th September 2005, Warsaw, Poland. Warszawa, Pro Cultura, 2005.  
60. Jak organizacje pozarządowe chronią prawa człowieka? W: Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum – scenariusze lekcji. Red. A. Pacewicz, T. Merta. Warszawa, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2000.
Suma artykułów w kategorii: 255