81. J. E. Kowalska: Fair play w wychowaniu do kulturalnego odbioru widowiska sportowego (na przykładzie łódzkiego projektu Jestem Fair”). Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Nadzoru, 2012.
82. S. Kowalski, M. Tulli: Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści. Warszawa, Wydawnictwo W.A.B., 2004.
83. M. Kozłowski: Naród Wybrany – Cracovia Pany. Z wielokulturowej historii polskiego sportu. Warszawa, Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, 2015.
84. S. Kroner: Integration und Gleichstellung von MigrantInnen nach dem EU-Beitritt. W: Migration und Migrationspolitik im Zuge des Transformationsprozesses seit 1989 – am Beispiel Polen [dysertacja doktorska]. Getynga [Niemcy], Uniwersytet w Getyndze, 2015.
85. W. Królikowski: Polski rock. Przewodnik płytowy, t. II. Warszawa, Res Publica Press, 1998.
86. Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem. Red. B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, L. M. Nijakowski, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011.
87. Księga Dobrych Praktyk. Działania na rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców. Red. P. Kwapisiewicz. Kraków, Wyd. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, 2018.
88. R. Księżyk: Dzika rzecz. Polska muzyka i transformacja 1989-1993. Wołowiec, Wyd. Czarne, 2020.
89. M. Kubicki: Racism in Poland. Enar Shadow Report 1006. Brussel [Bruksela], ENAR Shadow Report 2006, 2007.
90. G. Kuhn: Supporters. W: Soccer vs. the State. Tackling Football and Radical Politics. Oakland [Stany Zjednoczone], PM Press, 2011.
91. A. Kwiecień: Poradnik obywatela. Co możemy zrobić, gdy zetkniemy się z mową nienawiści? Warszawa, „Otwarta Rzeczpospolita”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, 2011.
92. S. Larsson: Szwedzkie media przeciw nazistowskiemu terrorowi. W: Szwecja. Przewodnik nieturystyczny. Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.
93. A. Lipiński: Radykalizacja czy „patologiczna normalność”? Ugrupowania i ruchy radykalne a partie polityczne w Polsce i Europie Zachodniej. Warszawa, „Otwarta Rzeczpospolita” Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, 2013.
94. Lista mocy 1918-2018. Edycja specjalna. 100 wyjątkowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością, działających w latach 1918-2018. Red. A. Postawska, A. Jędrzejczak-Sprycha. Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2018.
95. S. Łodziński: Dyskryminacja czy nierówność. Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce po 1989 roku. W: Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowości. Red. Krystyna Iglicka. Warszawa, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2003.
96. S. Łodziński: Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku. Warszawa, Wydawnictw Naukowe SCHOLAR, 2005.
97. I. Main: Proclaiming and Practicing Pro-immigration Values in Poland: A Case Study of Poznań. W: Europe and the Refugee Response: A Crisis of Values? Red. E. M. Gozdziak, I. Main, B. Suter. Londyn, Routledge, 2020.
98. C. Maj, E. Maj: Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989 – 2001. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2007.
99. E. Majewska: Wprowadzenie: Kontrpubliczności atakowanych innych. W: Kontrpubliczności atakowanych innych. Mowa nienawiści i strategie oporu we współczesnej Polsce. Raport z projektu. Red. E. Majewska. Warszawa, Fundacja „Instytut Artes Liberales”, 2019.
100. A. Makówka-Kwapisiewicz: Awatar roli. Sprawcy. Ofiary. Świadkowie. W: Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek. Kraków, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, 2016.
Suma artykułów w kategorii: 253