61.

Antifa-Net. „Antifaschistisches Infoblatt”, nr 62, Frühjar 2004.

62. Antifa-Net. „Анифашистский Мотив” [Rosja], nr 8[25], 2008.
63.

Antifa-Net. „Reflex” [Francja], nr 7, 04.2004.

64. Antifa-Net. „Searchlight”, 12.2003.  
65.

Antifa-Net. „Searchlight”, 09.2004.

66.

Antiracist Trainings. W: Calendar of Internationalism. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 12.2010.

67.

Anti-Romani action in Poland. „Roma Rights”, 18.08.2000.

68.

Anti-Semitism: a never-ending struggle? [adres strony internetowej „NIGDY WIĘCEJ”] Anne Frank House, OSCE/ODIHR.

69.

Anti-Semitism: a never-ending struggle? Teaching materials on the history of Jews and anti-Semitism in Europe after 1945. Part 2. Anne Frank Stichting, OSCE/ODIHR, Centrum Polsko-Niemieckie, 2007.

70. Antisemitism and anti-vax discourse in Europe. A report on conspiracy ideologies and anti-Jewish hatred on Facebook and Twitter. Media Diversity Institute, Get The Trolls Out! Project, 11.2021.
71. Antisémitisme et discours anti-vax en Europe. Un rapport sur les idéologies conspirationnistes et la haine anti-juive sur Facebook et Twitter. Media Diversity Institute, Get The Trolls Out!, 11.2021.
72.

Antyfaszystowskie Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” proponuje [reklama działalności]. „Free Colours”, nr 2, wiosna 2006.

73.

Antyfaszystowskie Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” przyznało po raz piąty tytuł Antyfaszysty Roku… W: Minął miesiąc. W kraju. W: „Czasopis”, 02.2007.

74.

Antyfaszystowskie Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” [reklama działalności]. „Recykling Idei”, nr 7, jesień 2005.

75. Apel dziennikarzy w obronie telewizji TVN. „Gazeta Wyborcza”, 14-15.08.2021.
76. Apel polskich mediów do firm Big Tech w sprawie koniecznych działań związanych z atakiem na Ukrainę. Zamenhof.pl, 28.02.2022.
77.

Arlekin” [logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” na okładce], zima 2000.

78.

Arlekin” [logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” na okładce], wiosna 2000.

79.

Arlekin” [logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” na okładce], lato 2000.

80.

Arlekin” # 7 [reklama pisma „Arlekin” z logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi]. „Antena Krzyku”, 01.2000.

Suma artykułów w kategorii: 773