61.

Antifa-Net. „Alert!” [Holandia], nr 3, 10.2012.

62.

Antifa-Net. „Alert!” [Holandia], nr 3, 12.2012.

63.

Antifa-Net. „Alert!” [Holandia], nr 1, 04.2013.

64.

Antifa-Net. „Alert!” [Holandia], nr 2, 07.2013.

65.

Antifa-Net. „Antifaschistisches Infoblatt”, nr 62, Frühjar 2004.

66. Antifa-Net. „Анифашистский Мотив” [Rosja], nr 8[25], 2008.
67.

Antifa-Net. „Reflex” [Francja], nr 7, 04.2004.

68. Antifa-Net. „Searchlight”, 12.2003.  
69.

Antifa-Net. „Searchlight”, 09.2004.

70.

Antiracist Trainings. W: Calendar of Internationalism. Amsterdam, UNITED for Intercultural Action, 12.2010.

71.

Anti-Romani action in Poland. „Roma Rights”, 18.08.2000.

72.

Anti-Semitism: a never-ending struggle? [adres strony internetowej „NIGDY WIĘCEJ”] Anne Frank House, OSCE/ODIHR.

73.

Anti-Semitism: a never-ending struggle? Teaching materials on the history of Jews and anti-Semitism in Europe after 1945. Part 2. Anne Frank Stichting, OSCE/ODIHR, Centrum Polsko-Niemieckie, 2007.

74. Antisemitism and anti-vax discourse in Europe. A report on conspiracy ideologies and anti-Jewish hatred on Facebook and Twitter. Media Diversity Institute, Get The Trolls Out! Project, 11.2021.
75. Antisémitisme et discours anti-vax en Europe. Un rapport sur les idéologies conspirationnistes et la haine anti-juive sur Facebook et Twitter. Media Diversity Institute, Get The Trolls Out!, 11.2021.
76.

Antyfaszystowskie Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” proponuje [reklama działalności]. „Free Colours”, nr 2, wiosna 2006.

77.

Antyfaszystowskie Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” przyznało po raz piąty tytuł Antyfaszysty Roku… W: Minął miesiąc. W kraju. W: „Czasopis”, 02.2007.

78.

Antyfaszystowskie Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” [reklama działalności]. „Recykling Idei”, nr 7, jesień 2005.

79. Apel dziennikarzy w obronie telewizji TVN. „Gazeta Wyborcza”, 14-15.08.2021.
80. Apel polskich mediów do firm Big Tech w sprawie koniecznych działań związanych z atakiem na Ukrainę. Zamenhof.pl, 28.02.2022.
Suma artykułów w kategorii: 806