161. F. Dostojewski: Zbrodnia i kara [patronat Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. J. P. Zajączkowski. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2015.
162. Polish Holocaust bill [transkrypcja wywiadu Jeffa Douglasa i Carola Offa z Rafałem Pankowskim]. CBC Radio [Kanada], 6.02.2018.
163.

Drogi wyjścia ze ślepej uliczki. Kreatywne działanie przeciwko nienawiści. W: Civil Society Against Right-Wing Extremism. Project report & good practices guide. Amsredam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2009.

164.

Du siehst mich (1. Mose 16,13). Deutscher Evangelischer Kirchentag Berlin – Wittenberg. 24.-28. Mai 2017 [program obchodów]. Red. C. Kullmann i in. Berlin [Niemcy], Deutscher Evangelischer Kirchentag Berlin, 2017.

165.

DW Staff [nda]: British Lawyers to Work Alongside Cops at World Cup. W: Deutsche Welle. DW. Niemcy, 11.03.2006 [wersja internetowa].

166.

Dwumiesięcznik „Arlekin” [reklama pisma „Arlekin” z logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi]. „Garaż”, zima-wiosna 2000.

167.

Działaj przeciwko nietolerancji. 9 listopada Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2007.

168.

Działaj przeciwko nietolerancji. Społeczeństwo przeciwko skrajnie prawicowemu ekstremizmowi. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 06.2008.

169. Dziennikarze w obronie TVN [list otwarty sygnowany przez Rafała Pankowskiego]. „Gazeta Wyborcza”, 10.08.2021.
170. J. Dzięgielewski: Poland. W: State of Hate: Far right extremism in Europe 2021. Red. J. Mulhall, S. Khan-Ruf. Londyn, „Hope not Hate”, 2021. 
171. Easter Term 2018. Wlk. Brytania, Cambridge Union Society, 24.04.2018.
172.

Eastern Europe. W: „These Are People Who Don’t Love This Game. They Need To Learn That We Aren’t Animals and I Want Some Respect”. Marc Zoro. FARE. Footbal Against Racism in Europe . Vienna [Austria], 2006.

173. Eastern European development with Never Again Association. W: Respect. UEFA Football and Social Responsibility Report 2017/18. Nyon [Szwajcaria], Union of European Football Associations (UEFA), 2019.
174. Eastern European development with the Never Again Association. W: Respect. UEFA Football and Social Responsibility Report 2018/19. Nyon [Szwajcaria], Union of European Football Associations (UEFA), 2020.
175.

ECRI Conclusions on the Implementation of the Recommendations in Respect of Poland Subject to Interim ollow-Up. Adopted on 20 March 2013. European Commission against Racism and Intolerance, Strasbourg Cedex [Francja], 2013.

176.

ECRI Report on Poland [4th monitoring cycle]. Adopted on 28 April 2010. Published on 15 June 2010. European Commission against Racism and Intolerance, Strasbourg Cedex [Francja], Concil of Europe, 2010.

177.

EMPIK. My się zimy nie boimy. Hip Hop Rasizm Stop [zapowiedź płyty wydanej w ramach kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”]. „Gazeta Wyborcza”, 21 – 27.02.2003.

178. K. Enerlich: Rzeka ludzi osobnych [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2016.
179.

Enjoy diversity! European-Wide Action Week Against Racism. Campaign r eport 2010. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2010.

180. Entwicklung in Osteuropa in Zusammenarbeit mit dem Verein NIE WIEDER. W: Respekt. UEFA-Bericht über Fußball und soziale Verantwortung 2017/18. Nyon [Szwajcaria], Union of European Football Associations (UEFA), 2019.
Suma artykułów w kategorii: 744