181.

Dwumiesięcznik „Arlekin” [reklama pisma „Arlekin” z logo „Muzyka Przeciwko Rasizmowi]. „Garaż”, zima-wiosna 2000.

182.

Działaj przeciwko nietolerancji. 9 listopada Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2007.

183.

Działaj przeciwko nietolerancji. Społeczeństwo przeciwko skrajnie prawicowemu ekstremizmowi. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 06.2008.

184. Dziennikarze w obronie TVN [list otwarty sygnowany przez Rafała Pankowskiego]. „Gazeta Wyborcza”, 10.08.2021.
185. J. Dzięgielewski: Poland. W: State of Hate: Far right extremism in Europe 2021. Red. J. Mulhall, S. Khan-Ruf. Londyn, „Hope not Hate”, 2021. 
186. Easter Term 2018. Wlk. Brytania, Cambridge Union Society, 24.04.2018.
187.

Eastern Europe. W: „These Are People Who Don’t Love This Game. They Need To Learn That We Aren’t Animals and I Want Some Respect”. Marc Zoro. FARE. Footbal Against Racism in Europe . Vienna [Austria], 2006.

188. Eastern European development with Never Again Association. W: Respect. UEFA Football and Social Responsibility Report 2017/18. Nyon [Szwajcaria], Union of European Football Associations (UEFA), 2019.
189. Eastern European development with the Never Again Association. W: Respect. UEFA Football and Social Responsibility Report 2018/19. Nyon [Szwajcaria], Union of European Football Associations (UEFA), 2020.
190.

ECRI Conclusions on the Implementation of the Recommendations in Respect of Poland Subject to Interim ollow-Up. Adopted on 20 March 2013. European Commission against Racism and Intolerance, Strasbourg Cedex [Francja], 2013.

191.

ECRI Report on Poland [4th monitoring cycle]. Adopted on 28 April 2010. Published on 15 June 2010. European Commission against Racism and Intolerance, Strasbourg Cedex [Francja], Concil of Europe, 2010.

192.

EMPIK. My się zimy nie boimy. Hip Hop Rasizm Stop [zapowiedź płyty wydanej w ramach kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”]. „Gazeta Wyborcza”, 21 – 27.02.2003.

193. K. Enerlich: Rzeka ludzi osobnych [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2016.
194.

Enjoy diversity! European-Wide Action Week Against Racism. Campaign r eport 2010. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2010.

195. Entwicklung in Osteuropa in Zusammenarbeit mit dem Verein NIE WIEDER. W: Respekt. UEFA-Bericht über Fußball und soziale Verantwortung 2017/18. Nyon [Szwajcaria], Union of European Football Associations (UEFA), 2019.
196. Entwicklung in Osteuropa in Zusammenarbeit mit dem Verein NIE WIEDER. W: Respekt. UEFA-Bericht über Fußball und soziale Verantwortung 2018/19. Nyon [Szwajcaria], Union of European Football Associations (UEFA), 2020.
197.

Equal Rights and Citizenship. October 14-18 1998 in Ireland. Conference Report. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 1998.

198.

Est Le racism un crime. Informez les autorités de tout crime raciste! Berlin, Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”, 2010.

199.

Europa auf der Kippe? Right turn for Europe? Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Vorfeld der Europawahlen. Right-wing populism, extremism, and the European elections [program konferencji odbywającej się 17-18.03.2014 w Kolonii]. Bonn [Niemcy], Bundeszentrale für politische Bildung, 2014.

200.

Europe all inclusive? Minorities at the edge of society. UNITED Conference. 1—16 May 2010 in Budapest [H]. Amsterdam [Holandia], UNITED for Intercultural Action, 2010.

Suma artykułów w kategorii: 809