141.

Czytaj „NIGDY WIĘCEJ” niepoprawne politycznie pismo antyfaszystowskie [reklama pisma „NIGDY WIĘCEJ”]. „Gazeta Punkowa”, wiosna 2000.

142.

Dacie radę, jak będziecie razem [zdjęcie ze wspólnego wystąpienia środowiska mieszkających w Warszawie Afrykanów i Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. W: Kronika żałoby 10 – 18 kwietnia 2010. Warszawa, Wydawnictwo Agora S.A., 2011.

143. Das Schweigen brechen. W: Hilfe für Opfer rechter Gewalt 2007-2008. Poczdam, Opferperspektive, 2009.
144. D. Defoe: Przypadki Robinsona Crusoe [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. W. L. Anczyc. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2017.
145.

G. Dembowski: The fight against racism in and around sports arenas. W: European Convention on Spectator Violence and Misbehavior at Sports Events and in Particular of Football [T-RV]Youth Work with Fan Club as a Means to Prevent Violence in and Around Sports Arenas. European Youth Centre Budapest. 24-28 September 2003. „T-RV”, 11.2005.

146. Den Faschismus stoppen! Hpd.de, 8.07.2021.
147. Développement en Europe orientale avec l’association NEVER AGAIN. W: Respect. Rapport de l’UEFA sur le football et la responsabilité sociale 2017/18. Nyon [Szwajcaria], Union of European Football Associations (UEFA), 2019. 
148. Ch. Dickens: Klub Pickwicka [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. W. Górski. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2016.
149. Ch. Dickens: Wielkie nadzieje [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Tłum. A. Mazanowski. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2018.
150. Digital Services Act: Appeal from European NGOs to the Members of the European Parliament and the Representatives of Member States of the European Union. Media-diversity.org, 25.09.2021.
151. Discrimination in Sport. W: Newsletter. Bruksela [Belgia], King Baudouin Foundation, Spring 2014.
152. Discrimination in Sport. Comparative Study on Young People in Europe. Bruksela [Belgia], King Baudouin Foundation, 2013.
153.

Discussion Panel: Xenophobia. W: 10th Congress of Polish Students Societies in the UK. 27-29.01.2017, Cambridge. Cambridge University Polish Society [Wlk. Brytania], 2017.

154.

Dissolving Barriers. Intercultural Dialogue in Europe. 4 – 9 May in Rieti [Italy]. W: UNITED Conference Report.

155. M. Doidge: Anti-racism in European Football. Report to UEFA. Uniwersytet w Brighton [Wlk. Brytania], marzec 2014.
156. T. Dołęga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2019.
157. T. Dołęga-Mostowicz: Pamiętnik pani Hanki [patronat redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Wydawnictwo MG, 2018.
158.

Don’t Close Your Eyes. Rasist and Antirasist Episodes in Sports Januare 1990 – December 2002. Włochy, LITOSEI Bologna, February.

159.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie anglojęzyczne].

160.

Don’t Take the Risk. Call for Specialists. Warszawa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2014 [wydanie arabskojęzyczne].

Suma artykułów w kategorii: 807