221. E. Suska, T. Merta, A. Pacewicz: Jak organizacje pozarządowe chronią prawa człowieka? W: Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Podręcznik i ćwiczenia. Wersja rozszerzona. Część I. Warszawa, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2001.
222. S. Sych: Rasizm w Polsce [wywiad z Agnieszką Mikulską-Jolles]. „Refugee. Gazeta Uchodźców”, nr 31, 2013.
223. Symbole nienawiści. W: Ofiary przestępstw z nienawiści. Red. L. Mazowiecka. Warszawa, Wolters Kluwer Polska SA, 2013.  
224. P. Średziński: Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach. Raport z monitoringu polskich mediów. Warszawa, Fundacja „Afryka Inaczej”, 2011.
225. A. Tatar: Elementy rzeczywistości lagrowanej w opowiadaniu Pożegnanie z Marią Tadeusza Borowskiego. W: Analizować antysemityzm. Dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie. Red. P. Kuciński, G. Krzywiec. Warszawa, Fundacja Akademia Humanistyczna, Instytut Badań Literackich PAN, 2011.
226. A. Tatar: Komentarz do sprawy propagowania faszyzmu przez ucznia. W: Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek! O deficytach systemu edukacji formalnej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Raport z badań. Red. M. Chustecka, E. Kielak, M. Rawłuszko. Warszawa, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, 2016.
227. A. Tatar: Monitoring incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnionych przez neofaszystów w Polsce. W: Ofiary przestępstw z nienawiści. Red. L. Mazowiecka. Warszawa, Wolters Kluwer Polska SA, 2013.
228. The Limits of Solidarity. Roma in Poland after 1989. A Raport by the European Roma Rights Center. Budapest, European Roma Rights Center [Węgry], 2002.
229. J. Vanistendael: Dziewczyna i Murzyn. Warszawa, Timof i Cisi Wspólnicy, 2012.
230. K. Wachter, S. Franke, J. Purski: Football Against Racism in Europe. W: Anti-Racism in European Football. Fair Play for All. Red. Ch. Kassimeris. Plymuth, Lexington Books, 2009.
231. D. Waniek: Orzeł i krucyfiks. Eseje o podziałach politycznych w Polsce. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2011.
232. D. Waniek: Ruch narodowy w Polsce wczoraj i dziś: ideologia, organizacja, praktyka działania. Warszawa, Dom Wydawniczy „Elipsa”, 2014.
233. Warszawa – miasto wielu kultur. Red. B. Machul-Telus, M. Majewska, Warszawa, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum, 2010.  
234. W. Weiß: Attacke von Links. W: Rechtsextremismus und Atisemitismus in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Berlin, n-ost Publikationen, 2008.  
235. G. Weissekirchen: Combating Antisemitism – Challenges and Successful Strategies. Berlin, German Bundestag, 2008.
236. Wielka nieobecna - o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań. Red. M. Abramowicz. Warszawa, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, 2011.
237. D. Williams: Rewriting History: Holocaust revisionism today. London, Hope not Hate [Wielka Brytania]. 2012.
238. Winter Reggae. W: J. Hejenkowski: Encyklopedia Polskiego Reggae. Gliwice, Wyd. Zima, 2004.
239. K. Wiśniewska: Czarnych tu nie chcemy. „Gazeta Wyborcza”, 19.04.2011.  
240. M. Witkowski: Ruch antyrasistowski jako szansa dla narodów bezpaństwowych. W: Kulturowa odmienność w działaniu. Kultury i narody bez państwa. Red. E. Nowicka. Kraków, Nomos, 2009.
Suma artykułów w kategorii: 251