241. K. Wiśniewska: Czarnych tu nie chcemy. „Gazeta Wyborcza”, 19.04.2011.  
242. M. Witkowski: Ruch antyrasistowski jako szansa dla narodów bezpaństwowych. W: Kulturowa odmienność w działaniu. Kultury i narody bez państwa. Red. E. Nowicka. Kraków, Nomos, 2009.
243. P. Witkowski: Laboratorium przemocy. Polityczna historia Romów [ponadto: patronat Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”]. Warszawa, Fundacja Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, 2020.
244. R. Włoch: Raport dotyczący wybranych przejawów dyskryminacji (rasizm, antysemityzm, ksenofobia i homofobia) w polskim sporcie ze szczególnym uwzględnieniem środowiska kibiców sportowych. Warszawa, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2014.
245. Włochaty. Nie damy zniszczyć naszego świata. Dopisać swój wers… Red. Ł. Gołębiewski, M. Markiewicz, Warszawa, Jirafa Roja, 2009.
246. S. Wojciechowski: Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Wrocław, Atla2, 2000.
247. S. Wojciechowski: Współczesna skrajna prawica na kontynencie europejskim. W: Zbliżanie się Wschodu i Zachodu. Studia, analizy, rozpoznania. Red. P. Kraszewski, T. Mikulski, T. Wallas. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2000.
248. Ł. Wojdyła: Wizja historii w tekstach muzycznych polskich grup skrajnie prawicowych. Toruń, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2005.
249. T. Wrzosek: Nacjonalizm i hegemonia. Przypadek Młodzieży Wszechpolskiej. Łódź, Wydawnictwo Wschód-Zachód, 2010.
250. Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie. Red. W. Pływaczewski, P. Lubiewski. Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014.
251.  Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o piłce… Piłkarskie opowieści niesamowite. Warszawa, Antologia komiksów, Kultura Gniewu, 2006.
252. T. Zdulski: Skinheadzi a skrajna prawica w Polsce. W: M. Zdulski, I. Wrzesień, T. Zdulski: Ciernie miasta. Skinheadzi a ultraprawica w krajach Europy Środkowej. Jelenia Góra, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, 2011.
253. Zniewolony umysł 2. Red. E. Majewska, J. Sowa. Kraków, Korporacja Ha!art, 2007.
Suma artykułów w kategorii: 253